Acatistul Sfintilor trei Ierarhi: Vasile, Grigorie si Ioan

(30 IANUARIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Pe aparatorii si luminatorii Bisericii crestine, pe învatatorii cei mari si înfrânatorii zâzaniilor diavolesti, pe surpatorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiti ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor si întocmai cu apostolii, si ai lumii învatatori, pe marele Vasile cel cu dumnezeiasca minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; si pe Ioan luminatorul a toata lumea, sa-i laudam credinciosii din toata inima si sa le cântam: Bucura-te, treime de arhierei mult-laudata!

Icosul 1:

Cine este destoinic a-si deschide buzele si a-si misca limba, spre a o lauda, cum se cuvine pe aceasta treime de arhierei? Însa, desi nu vom putea face aceasta, totusi nu putem tacea si îi aducem aceste laude:

Bucurati-va, alesii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale gradinii celei nestricacioase;
Bucurati-va, îngeri pamântesti si oameni ceresti;
Bucurati-va, marilor arhierei cei luminati la minte de Sfânta Treime;
Bucurati-va, ca ati covarsit firea omeneasca cu darurile cele multe;
Bucurati-va, stâlpi neclintiti ai Biserici;
Bucurati-va, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;
Bucurati-va, margaritare stralucite ale Bisericii lui Hristos;
Bucurati-va, cei mai destoinici luminatori ai pamântenilor;
Bucurati-va, aparatorii dreptei credinte în Hristos;
Bucurati-va, surpatorii eresurilor si îndreptatorii adevaratelor învataturi;
Bucurati-va, cârmuitorii Bisericii si pomi luminati roditori ai fructelor celor mai alese;
Bucurati-va, treime de arhierei mult-laudata!

Condacul 2:

Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slavit în Sfânta Treime, se cuvine sa-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri si alesi talanti: pe Vasile, cel ce a rusinat pagânatatea împaratului Iulian Apostatul; cel ce a mustrat pe împaratul Valent arianul, cel ce a înfricosat pe eparhul ce nedreptatise la judecata pe o vaduva saraca, si a botezat pe evreul Ioasaf cu toata casa lui; pe Grigorie, mare ritor si vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului, cel ce a întrecut cu întelepciunea pe toti cei mai învatati din timpul acela; si pe Ioan Gura de Aur, cel ce cu învataturile sale a covârsit pe cei mai luminati si mai alesi graitori ai lumii. Se cuvine sa-i laudam si sa zicem lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Multa nevointa având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinta dreptslavitorilor crestini, ai mustrat cu îndrazneala pe împaratul Valent, pentru ca a îmbratisat învatatura eretica a lui Arie, luând multe biserici ale dreptslavitorilor si prefacându-le în biserici ariene. Tu, Sfinte, n-ai putut suferi purtarea acestui împarat, iar noi, pentru taria credintei tale si îndrazneala ce ai avut, te întâmpinam cu aceste cuvinte de lauda:

Bucura-te, Ierarhe Vasile, aparatorule si întaritorule al învataturii Sfintei Treimi;
Bucura-te, înalt si luminat cugetator al teologiei;
Bucura-te, albina, care ai adunat din învataturile timpului aceluia toata mierea învataturilor dreptmaritoare;
Bucura-te, furnica muncitoare, care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învataturilor dumnezeiesti;
Bucura-te, izvor de apa limpede, racoritoare si datatoare de viata a explicarii Evangheliei lui Hristos;
Bucura-te, caci cu acele ape ai adapat poporul dreptcredincios;
Bucura-te, paharul curatiei cel plin de curata bautura;
Bucura-te, gura întelepciunii ce spulbera hulele ereticilor;
Bucura-te, podoaba Biserici lui Hristos;
Bucura-te, mustratorule al împaratilor Iulian si Valent;
Bucura-te, mare ierarhe al lui Hristos, Vasile!

Condacul 3:

Patria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost Pontul, nascut din parinti tematori de Dumnezeu, Vasile si Emilia. Crescut în învataturi adevarat crestinesti, ai strabatut tot felul de întelepciune, dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhiereasca, pentru care ai multumit în tot timpul lui Dumnezeu, cântându-I laude: Aliluia!

Icosul 3:

Pastorind Biserica si poporul crestinesc totdeauna cu vrednicie si cu dreptate ai fost la Soborul al doilea, ce s-a tinut în Constantinopol, mare aparator al dreptei credinte. Taind si sfâsiind cu sabia duhului toate învataturile eretice, ai dovedit ca în adevar esti un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos si un mare ierarh vrednic de numele de cuvântator al lui Dumnezeu, cel slavit în Sfânta Treime: Tatal si Fiul si Sfântul Duh-Dumnezeu; pentru care toti te cinstim cu aceste laude:

Bucura-te, Parinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea laudata a dreptei credinte;
Bucura-te, lumina stralucitoare care luminezi cu învataturile tale toata lumea crestineasca;
Bucura-te, lumina stralucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-graitoare si care îngradesti cu mutenie limbile celor bârfitori;
Bucura-te, plugarule ce ari cu plugul gurii tale inimile, spre a da roade bune lui Hristos;
Bucura-te, aratatorule al adevaratului Dumnezeu, Cel laudat în Sfânta Treime;
Bucura-te, caci cu prastia dumnezeiestilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor;
Bucura-te, bunule pastor, care ai pascut oile cele cuvântatoare în livada credintei Sfintei Treimi;
Bucura-te, organ dulce glasuitor si alauta bine alcatuita;
Bucura-te, fluier cuvântator si vioara dulce rasunatoare;
Bucura-te, stea prealuminoasa, ce luminezi toata lumea cu învataturile dogmelor crestinesti;
Bucura-te, îndulcitorul inimilor credinciosilor;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul 4:

Întelepciune de sus avand, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetati a împaratului Constantin, de unde ai pascut oile cele cuvântatoare întru cuviinta si dreptate. Luminat si împodobit fiind cu tot mestesugul cuvântarii de Dumnezeu, ai întrecut pe toti ritorii de atunci si ai laudat în toata viata ta pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 4:

Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi, Parinte Ioane Gura de Aur, ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât multi batrâni pe singurul Adevaratul Dumnezeu si te-ai îndeletnicit cu adevaratele si Sfintele învataturi crestinesti, ajungând a cunoaste toata filozofia si toate stiintele celor mai învatati dascali ai vremii aceleia. Pentru ca ai laudat si ai preaslavit în tot timpul vietii tale pe Bunul Dumnezeu, noi îti aducem aceste laude:

Bucura-te, ca te-ai nascut din parinti binecredinciosi, Secund Stratilatul si Antuza, vrednica ta mama;
Bucura-te, ca din frageda vârsta ai fost dat la învatatura stiintelor având dascali pe Libanie si Andragatie;
Bucura-te, ca în putina vreme pe toti semenii tai i-ai ajuns si i-ai întrecut cu învataturile;
Bucura-te, cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie, aducând la dreapta credinta si pe multi altii;
Bucura-te, ca pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învataturi spre uimirea tuturor;
Bucura-te, ca si el îndata a cerut Sfântul Botez;
Bucura-te, ca episcopul Atenei, auzind ca tu ai faptuit întoarcerea lui Antimie, mult s-a bucurat;
Bucura-te, ca poporul crestinilor a laudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune;
Bucura-te, ca de patriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul preotiei;
Bucura-te, ca si hirotonia de diacon si de preot le-ai primit cu multa smerenie;
Bucura-te, cel care cu sortii episcopilor si cu vointa împaratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului, dupa moartea patriarhului Nectarie;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur!

Condacul 5:

Dupa moartea parintilor tai, Sfinte, toata averea ramasa tie împartind-o la saraci, robilor dându-le libertate si rudele lasând, ai slujit Domnului ziua si noaptea. Ca monah în manastire, cleric, diacon, preot, arhiereu si patriarh ostenindu-te mult, ai scris carti despre preotie, despre bunatate si blândete, despre smerenie si milostenie, despre pace, adevar si dreptate, toate pline de dovezi, întarindu-le cu însati viata cea aspra ce ai dus; pentru aceea noi, minunându-ne de rabdarea si de umilinta ta, îndraznim a te lauda si a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Ca niste albine zburatoare ati umblat în gradina Scripturilor credintei, voi trei mari ierarhi ai lui Hristos, adunând miere din tot felul de flori, pe care ati pus-o înaintea tuturor credinciosilor spre îndulcire, povatuindu-i la pocainta, descoperindu-le si explicându-le dogma Sfintei Treimi, cea unita în fiinta, dar despartita în Ipostasuri. Pentru aceasta noi crestinii va rugam sa primiti aceste cantari de laude:

Bucurati-va, marilor arhierei, despartiti cu trupurile, dar uniti cu duhul;
Bucurati-va, raze stralucitoare ale lui Hristos soarele dreptatii, Cel ce a luminat toata lumea cu învataturile Sale;
Bucurati-va, parinti vrednici ai Biserici crestinesti, ce ati fost la un obicei cu apostolii;
Bucurati-va, râuri cu ape racoritoare, ce ati adapat tarinile sufletelor crestinilor cele însetate de adevaratele învataturi;
Bucurati-va, trei ierarhi laudati de toti cei ce cred într-un Dumnezeu slavit în Sfânta Treime;
Bucurati-va, organe bine-glasuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru;
Bucurati-va, slugi alese, care ati înmultit talantii cei dati voua de Donmul Hristos spre pastrare;
Bucurati-va, ca usile ceresti voua vi s-au deschis;
Bucurati-va, doctori iscusiti alesi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufletesti ale crestinilor celor slabi în credinta;
Bucurati-va, luminatorii lumii, cei impodobiti de Dumnezeu cu vrednicia arhiereasca;
Bucurati-va, albine adunatoare de tot felul de învataturi, din gradina Sfintei Scripturi;
Bucurati-va, treime de arhierei mult-laudata!

Condacul 6:

Propovaduitori si stâlpi întaritori ai Bisericii lui Hristos si ai poporului crestinesc ati fost Sfintilor Trei Ierarhi. Învatând si povatuind pe toti crestinii adevarata credinta, înfruntând pe cei ce cautau sa semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslavitorilor crestini, ati lovit cu prastia cuvintelor voastre în toate învataturile cele potrivnice, înaltând fruntea dreptei credinte si cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Prin curatia vietii tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeiesti înaltimi si strabatând cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca pe cel mai pretios odor, le-ai lasat Bisericii ca pe o comoara scumpa si nejefuita, Vasile. Pentru aceasta te rugam sa primesti de la noi nevrednicii laudele acestea:

Bucura-te, lauda cea stralucita a arhiereilor;
Bucura-te, dumnezeiescule învatator al dogmelor;
Bucura-te, urmatorul cel credincios al apostolilor;
Bucura-te, stâlpul cel prealuminat al Bisericii;
Bucura-te, al Treimii ager si osârdnic aparator;
Bucura-te, aratatorule luminat al celor ceresti;
Bucura-te, ocârmuitorul corabiei celei duhovnicesti;
Bucura-te, îndreptatorul celor chemati la vrednicia preoteasca;
Bucura-te, luminatorule ceresc al celor îmbracati cu darul arhieriei;
Bucura-te, preaînteleptule povatuitor al pustniciei;
Bucura-te, cel ce trezesti pe cei pacatosi la pocainta;
Bucura-te, mângâietorul celor ce adorm în dreapta credinta;
Bucura-te, mare Ierarhe Vasile!

Condacul 7:

Prin Vasile cel Mare, trâmbita cea dulce glasuitoare, care a cântat în Biserica arhiepiscopala a Cezareii din Capadocia, laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru, învatând pe toti dogmele Sfintei Treimi si lasând Biserici bogatii alese si scumpe, din care si noi împartasindu-ne, aducem lui Dumnezeu laude si cântari: Aliluia!

Icosul 7:

Deschizând cu dumnezeiasca cuviinta Scripturile, ai scos din ele învataturi temeinice, Sfinte Grigorie, îndulcind cu ele inimile credinciosilor cu adevarat, mai mult decât mierea si ai învatat pe toti crestinii a se închina Treimii întru o unime si unimi în Treime. Pentru aceasta si noi te cinstim cu aceste laude:

Bucura-te, ierarhe Grigorie, înaltimea dumnezeiestilor daruri ale lui Hristos, Dumnezeului nostru;
Bucura-te, cald propovaduitor al dumnezeiescului dor;
Bucura-te, izvorul cuvântarii de Dumnezeu si râul cel limpede al întelepciunii;
Bucura-te, fluier pastoresc, ce ai biruit trâmbitele ritorilor;
Bucura-te, cercetatorul adâncului, care ai dobândit frumusetile vorbelor;
Bucura-te, privighetorule al darului si gura cea înalta a duhului;
Bucura-te, pazitorul turmei celei cuvântatoare a lui Hristos;
Bucura-te, smulgatorul neghinelor eretice si vânatorul lupilor îmbracati în piei de oaie;
Bucura-te, semanatorul cel minunat al dogmelor;
Bucura-te, izgonitorul celor defaimatori de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai avut chipul Mantuitorului Hristos în toata viata ta, înaintea ta;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul 8:

De Dumnezeu graitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe limbile cele veninoase si vatamatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvântarilor gurii tale, graind slava lui Dumnezeu; si cu scrisorile tale, însemnând fiinta cea prea puternica a Sfintei Treimi celei nevazute, ai taiat din radacina eresurile cele spinoase, luminat descoperind învataturile cele drept-slavitoare si cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia!

Icosul 8:

Femeia eparhului Antiohiei împreuna cu sotul ei erau orbiti de învataturi eretice si cazând ea într-o boala grea si neputându-se vindeca de nimeni, auzind de tine, Sfinte Ioane, ca faci semne multe si minunate, a rugat pe barbatul sau sa o aduca la tine. Acela aducând-o, a lasat-o la usa bisericii, neîndraznind ca eretic a o aduce înauntru, rugându-se episcopului si tie, Sfinte Ioane, pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Deci iesind, le-ai spus sa lepede eresul si sa primeasca adevarata credinta; iar ei fagaduind, ai poruncit tu, Sfinte, sa aduca apa, rugând apoi pe episcop sa toarne acea apa în chipul cruci peste ea si îndata dupa turnare, s-a vindecat femeia ca si cum n-ar fi fost bolnava. La aceasta minune atât ei, cât si toti cei ce erau de fata, au preaslavit pe Dumnezeu. Ereticii lepadându-se de învataturile lor cele ratacite si întorcându-se la adevarata credinta, s-au numarat între dreptmaritori crestini; iar noi îti aducem laudele acestea:

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, tablita scumpa cu aur ferecata;
Bucura-te, organ dulce rasunator, de Dumnezeu insuflat;
Bucura-te, gura cea aleasa împodobita cu cuvinte de aur;
Bucura-te, îmbogatitorul Bisericii cu scrieri minunate si preascumpe;
Bucura-te, pierzatorul eresurilor elinesti si evreiesti;
Bucura-te, ca femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminata de Dumnezeu si te-a numit “Gura de Aur”;
Bucura-te, ca putul învataturilor tale adâncit fiind, ai dat crestinilor funii minunate, ca sa ajunga la apele învataturilor tale;
Bucura-te, ca de toate Bisericile esti numit “Gura de Aur”;
Bucura-te, tamaduitorul femeii eparhului;
Bucura-te, ca te-ai asemanat Botezatorului Ioan cu numele si cu viata ta aspra;
Bucura-te, ca si tu, Sfinte Ioane, ca si Ioan Botezatorul, ai predicat popoarelor pocainta;
Bucura-te, ca si tu, ca si Ilie Tezviteanul, cu credinta, cu rugaciunile si cu postul te-ai îndeletnicit în toata viata ta de 63 de ani;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur!

Condacul 9:

În vremea preotiei tale, Sfinte mare ierarhe Ioane, predicând în biserica si înalt ritorisind, celor neînvatati erau neîntelese unele din cuvintele tale. Atunci o femeie din popor, care asculta cu mare evlavie învataturile duhovnicesti, a ridicat glas in popor si a zis: “Învatatorule duhovnicesc, sau mai bine Gura de Aur, adânca este apa putului sfintelor tale învataturi, dar funia mintii noastre fiind scurta, sa ajunga la apa nu poate”; si de atunci tot poporul ti-a dat numirea de “Gura de Aur”; deci si noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit, te laudam pe tine si lui Dumnezeu cântam: Aliluia!

Icosul 9:

Împaratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora, spre mâhnirea adevaratilor crestini si pe tine, Sfinte Vasile, mult te-au amarât cu prigonirile, caci acest împarat, când a venit în Cezareea si tu l-ai întâmpinat cu pâine si sare, el a poruncit de ti-a dat fân din hrana cailor lui, si tu, Sfinte Grigorie, fiind nascut din oameni de bun neam si drepti, Grigorie si Nona, ai dobândit o crestere adevarat crestineasca si ai razbatut, ca nimeni altul, tot mestesugul si stiinta învataturilor, facându-te tâlcuitor si dascal lumii, cinstind cu cuvinte de lauda pe marele Vasile, pe tatal tau Grigorie, pe fratele tau Chesarie si pe sora ta Gorgonia, la înmormântarile lor. Iar tu, Parinte Ioane Gura de Aur, ai dat sfaturi dumnezeiesti poporului încredintat tie spre pastorie, dându-te pe tine singur pilda de nevointa, de cumpatare si de rabdare, mâncând deseori putina zeama de orz si dormind putin, nu stând pe pat, ci deseori sezând pe scaun. Fiind ales si chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol, ai mustrat pe Eudomia împarateasa, pentru ca a rapit o vie a unei vaduve sarace, ce se numea Calitropia, care striga cerându-si dreptul ei, si tu, Sfinte, ai sfatuit pe împarateasa sa nu fie lucrul strain luat cu sila; de care sfaturi ea netinând seama, a fost asemanata de tine cu Izabela, sotia împaratului Ahav, si ti-ai atras mînia ei, exilându-te; dar ai fost adus iar pe scaun si a doua oara ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidiosi care se purtau mai mult silniceste decât crestineste. Deci noi, minunându-ne de viata voastra Sfânta, si de faptele voastre, ne sârguim a va aduce laude bine meritate:

Bucura-te, Ierarhe Vasile, sprijinitorul si aparatorul binecredinciosilor crestini;
Bucura-te, curajosule mustrator al împaratului Valent, partinitorul arienilor;
Bucura-te, cel ce ai suferit mânia împaratului pentru pâinea neagra cu care l-ai întâmpinat, pentru ca cu acelea se hranea poporul;
Bucura-te, vrednicule ierarhe, mare îndreptator al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, Grigorie, care cu agera ta minte ai razbatut toate stiintele si adâncurile filozofiei;
Bucura-te, ca tu, Sfinte, toate dogmele le-ai lamurit învatând pe toti crestinii adevarata teologie;
Bucura-te, cel ce ai fost dascal de dreapta învatatura tuturor crestinilor;
Bucura-te, cel ce ai laudat pe marele Vasile, la moartea caruia ai plâns cu lacrimi de adevarata fratie;
Bucura-te, Ioane Gura de Aur, mustratorul celor rapitori ai lucrului saracului asuprit si amarât;
Bucura-te, cel ce ai fost surghiunit de împarateasa Eudoxia pentru asemanarea ei cu Izabela, sotia lui Ahav;
Bucura-te, ca ai suferit si pornirea cea rautacioasa a unor episcopi nerecunoscatori;
Bucura-te, Ioane cel aspru prigonit si dus în exil tocmai în Armenia, unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos;
Bucura-te, mângâietorule al episcopului Chiriac, cel asemenea exilat;
Bucura-te, treime de arhierei mult-laudata!

Condacul 10:

Mari învatatori si deobste izbavitori oamenilor si îndreptatori ai obiceiurilor v-ati aratat Sfintilor, întelepti si împodobiti de Dumnezeu: Vasile cel Mare, cel ce aratat ai cuvântat cu întelepciune tare si neschimbata, îngrozind pe eparhul si mustrând pe împaratul Valent; Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfatarea limbii, dulceata auzului, mângâierea inimii si îngereasca pâine de suflete hranitoare; si Ioane Gura de Aur, râul darurilor celor duhovnicesti, umplut pâna la varsare, organ aurit al predicilor, al pocaintei, milosteniei, smereniei, umilintei, al privegherilor, al iubirii de aproapele si aparatorul celor asupriti si nedreptatiti. Noi, împreuna cu voi, dorim a cânta lui Dumnezeu laude: Aliluia!

Icosul 10:

Darul lui Dumnezeu ti-a descoperit, Sfinte Vasile, faptele bune ale prezbiterului Anastasie, la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici, spre a cunoaste viata acestui vrednic preot, care vietuind într-un sat, cu femeia sa, Teognia, petreceau viata lor întru curatie, socotita fiind ea, ca o tarina neroditoare; iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu si stiind cu duhul ca ierarhul sau Vasile voieste sa-l cerceteze, a zis sotiei sale: “Eu ma voi duce la câmp, sa lucrez pamântul, iar tu sora mea, în ceasul al noualea aprinzând lumânari, vei iesi întru întimpinarea Sfântului Vasile, arhiepiscopul nostru”. Deci facând Teognia asa, cum zisese Anastasie, a întâmpinat pe Sfântul Vasile, care cunoscând cu duhul ca Anastasie este în casa, l-a chemat; si el iesind întru întâmpinarea Sfântului si sarutându-i picioarele i-a zis: “De unde mie aceasta, ca a venit arhiereul Domnului la mine?”. Iar Sfântul Vasile i-a zis: “Bine ca te-am aflat, sa mergem în biserica si sa facem dumnezeiasca slujba”. Mergând toti în biserica a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie sa slujeasca Sfânta Liturghie, zicându-i: “Cu toate lucrurile tale cele bune, sa ai si ascultare” si când slujea Anastasie, Sfântul Vasile si ceilalti care erau vrednici, au vazut, în vremea înaltarii Sfintelor si înfricosatoarelor Taine, pe Preasfântul Duh în chip de foc pogorându-Se si pe Anastasie înconjurându-l. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinam, Sfinte Vasile, cu aceste frumoase laude:

Bucura-te, Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu;
Bucura-te, cunoscatorul vietii si al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie;
Bucura-te, ca dupa sfânta slujba ai binevoit a fi ospatat în casa vrednicului preot;
Bucura-te, cel ce ai stiut cu duhul ca Teognia nu-i este lui sotie, ci sora si asa i-ai zis sa o numeasca;
Bucura-te, Sfinte, care ai cercetat într-un bordei, din casa lui Anastasie, pe un bolnav stricat de lepra, pe care îl îngrijeau preotul si sora lui;
Bucura-te, milostive, ca si tu ai voit sa slujesti o noapte pe acel om bolnav, ce era deseori mânios si ocarâtor, spre a te face partas la plata dunmezeiasca;
Bucura-te, ca toata noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei, stând în rugaciune, iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg si sanatos;
Bucura-te, ca Sfântul Efrem Sirul, rugându-se lui Dunmezeu, a avut o vedenie minunata: un stâlp de foc, al carui cap ajungea la cer si un glas din cer i-a zis: “Efreme, Efreme, în ce chip vezi pe acest stâlp de foc, în acest fel este Vasile”;
Bucura-te ca Sfântul acesta Efrem, dupa vedenia aceasta, s-a dus la Cezareea Capadociei în ziua Aratarii Domnului, cu un talmaci fiindca el nu cunostea greceste si te-a vazut pe tine, Sfinte Vasile, mergând la biserica cu multa evlavie;
Bucura-te, ca tu Sfinte, cunoscând cu duhul ca Efrem Sirul este în biserica, ai poruncit arhidiaconului tau sa se duca sa-l cheme la tine în Sfântul altar;
Bucura-te, ca acela se apara prin talmaci ca nu ar fi el cel chemat, ci un altul poate; însa tu Sfinte ai zis arhidiaconului “mergi si spune strainului monah: Doamne Efrem, vino si intra în Sfântul altar, ca te cheama arhiepiscopul”; si apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i sa spuna ecteniile în limba greceasca, ceea ce Efrem a îndeplinit;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul 11:

Buna mireasma lui Hristos facându-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toata lumea ai umplut de mirosul cel placut al Sfintei Evanghelii; si îmbracând vesmântul luminat al arhieriei, ai slujit cu toata vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru; iar noi minunându-ne de viata ta cea îngereasca, cântam împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani pâna la soborul al doilea, te-ai retras la mosia ta Arianz, unde ai petrecut o viata de sfintenie, pâna la vârsta de optzeci de ani, când Domnul te-a chemat din viata aceasta pamânteasca la împaratia cea cereasca si acolo te bucuri de ostenelile tale si de luptele ce ai avut pentru buna întarire a Bisericii lui Hristos, având multumirea ca la retragerea ta de pe scaunul patriarhal, ai lasat numai o biserica eretica în Constantinopol, iar pe cele ce mai înainte fusesera date arienilor, le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredinciosilor. Deci noi, cinstind pomenirea ta, te laudam cu aceste cântari de lauda:

Bucura-te, Ierarhe Grigorie, mintea cea luminata de Dumnezeu;
Bucura-te, chimval rasunator în toata lumea, a cuvintelor tale teologicesti;
Bucura-te, curatitorul si stârpitorul neghinelor eretice;
Bucura-te, plugarule, care ai arat pamânturile sufletesti ale crestinilor;
Bucura-te, semanatorule al grâului dumnezeiesc, care hraneste si satura omenirea crestina;
Bucura-te, adapatorul celor însetati de apa cea vie a Sfintei Evanghelii;
Bucura-te, alauta darului cea de Dumnezeu vestitoare;
Bucura-te, întaritorul cel adevarat al dogmelor parintilor celor dreptcredinciosi;
Bucura-te, cârmaci bine priceput al corabiei Bisericii crestinesti;
Bucura-te, râu plin de apele darului;
Bucura-te, noule David, cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu, Cel slavit în Sfânta Treime;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul 12:

Nou Samuel te-ai aratat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curatia vietii tale si cu marea ta întelepciune; împodobit fiind si cu darul oratoriei, ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel pastoresc al cuvântarii de Dumnezeu, încât s-a putut spune despre tine ca, daca s-ar fi aflat vreo icoana si vreun chip împodobit, acela ai fi tu, Sfinte Grigorie; pentru care si noi cântam lui Dumnezeu împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 12:

Dupa atâtea veacuri trecute gândindu-ne si noi, Sfinte Ioane, la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului si citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit, ne miram de mintea ta cea luminata si de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop, care pot sluji tuturor crestinilor la necazuri si suparari. Tu, Sfinte Ioane Gura de Aur, ai scris episcopului Chiriac acestea: “Vino sa-ti scot rana mâhnirii si sa-ti risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amara si grea, iar corabierii, neputând face nimic pentru încetarea furtunii, stau încremeniti, plâng, se tânguiesc, se roaga si asteapta sau pieirea lor în valurile marii, sau încetarea furtunii. Nu te mâhni, frate Chiriac, ca eu când am fost izgonit din Constantinopol, nu ma îngrijeam de nimic, ca ziceam întru mine: de este voia împaratesei sa ma izgoneasca, izgoneasca-ma. De va vrea sa ma fierastruiasca, am pilda pe profetul Isaia. De va vrea sa ma arunce în mare, imi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi este voia sa ma bage în groapa, am pe Daniil bagat în groapa leilor. De va vrea sa ma ucida cu pietre, am pe Stefan întâiul mucenic, ce a patimit aceasta. De va vrea sa-mi ia capul, am pe Ioan Botezatorul. De va vrea sa-mi ia averea, de o am, s-o ia, caci gol am iesit din pântecele mamei mele, gol ma voi si duce din viata. De as fi placut oamenilor, nu as fi sluga lui Hristos; iar proorocul David ma înarmeaza: Grait-am marturiile Tale înaintea împaratilor si nu m-am rusinat”. Iar noi citind aceste cuvinte ne minunam si-ti aducem aceste laude:

Bucura-te, minte înalta de Dumnezeu insuflata;
Bucura-te, organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toti înteleptii lumii;
Bucura-te, ca în timpul surghiunului tau multe suferinte si amaruri ai avut;
Bucura-te, ca de la Comane, unde ai fost îngropat, dupa 33 de ani, moastele tale au fost aduse la Constantinopol;
Bucura-te, ca nu ai voit a te lasa ridicat pâna când împaratul Teodosie nu ti-a trimis epistola sa;
Bucura-te, ca aducându-ti-se moastele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împaratul si de toti sfetnicii cei mai însemnati ai împaratiei;
Bucura-te, ca moastele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma;
Bucura-te, ca de acolo au fost asezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal;
Bucura-te, ca de la biserica Sfintei Irina moastele tale fiind puse cu racla într-o careta imparateasca, au fost duse la biserica Sfintilor Apostoli;
Bucura-te, ca în acea biserica patriarhala moastele tale au fost îngropate în Sfântul altar;
Bucura-te, ca un bolnav suferind de neputinta a încheieturilor, atingându-se de racla moastelor tale s-a izbavit cu totul de boala;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

Viata voastra cea Sfânta, slujbele cele împodobite, cuvântarile voastre cele mai alese si mai scumpe decât toate avutiile lumii, scrierile voastre, ce sunt ca niste tezaure de cel mai mare pret, v-au facut sa fiti pentru toata lumea crestina cei mai vrednici de toata cinstirea si venerarea noastra, fiind luati de cei mai vrednici pastori ai Bisericii ca pilde de viata curata si Sfânta, de mari si neîntrecuti luminatori si aparatori ai dreptei credinte, ai vietii celei nemateriale, ai suferintelor si asupririlor la care ati fost supusi de oameni cu cugete rele ce nu va puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome si invidioase; dar voi, Sfintilor, pe toate le-ati suferit cu credinta în Dumnezeu, cu întelepciune, cu rabdare, cu postul, cu rugaciunile si cu viata voastra cea nemateriala, pentru care noi, minunându-ne de taria sufletelor voastre, îndraznim a va aduce laude, cântând cu voi lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Cine este destoinic a-si deschide buzele si a-si misca limba, spre a o lauda, cum se cuvine pe aceasta treime de arhierei? Însa, desi nu vom putea face aceasta, totusi nu putem tacea si ii aducem aceste laude:

Bucurati-va, alesii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale gradinii celei nestricacioase;
Bucurati-va, îngeri pamântesti si oameni ceresti;
Bucurati-va, marilor arhierei cei luminati la minte de Sfânta Treime;
Bucurati-va, ca ati covârsit firea omeneasca cu darurile cele multe;
Bucurati-va, stâlpi neclintiti ai Biserici;
Bucurati-va, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;
Bucurati-va, margaritare stralucite ale Bisericii lui Hristos;
Bucurati-va, cei mai destoinici luminatori ai pamântenilor;
Bucurati-va, aparatorii dreptei credinte în Hristos;
Bucurati-va, surpatorii eresurilor si îndreptatorii adevaratelor învataturi;
Bucurati-va, cârmuitorii Bisericii si pomi luminati roditori ai fructelor celor mai alese;
Bucurati-va, treime de arhierei mult-laudata!

si Condacul 1:

Pe aparatorii si luminatorii Bisericii crestinesti, pe învatatorii cei mari si înfrânatorii zâzaniilor diavolesti, pe surpatorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiti ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor si întocmai cu apostolii, si ai lumii învatatori, pe marele Vasile cel cu dumnezeiasca minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; si pe Ioan luminatorul a toata lumea, sa-i laudam credinciosii din toata inima si sa le cântam: Bucura-te, treime de arhierei mult-laudata!
Apoi se face otpustul.

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom