Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena

(21 MAI)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si icoasele:

Condacul 1:

     Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer mai mult decît soarele l-ai vazut si biruinta semnului Domnului bine ti-a descoperit, cu care într-armîndu-te pe toti vrajmasii i-ai biruit, acum si noua celor ce ne plecam genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împarate Constantin, da-ne noua, împreuna cu buna ta maica, Împarateasa Elena, ajutor, celor ce cîntam voua: Bucurati-va, parintii crestinilor!

Icosul 1:

     Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca este Dumnezeu si Fiul lui Dumnezeu cel adevarat; pentru aceasta cîntam tie acestea:

Bucura-te, al crestinilor numit de noi tata;
Bucura-te, ca singur Domnul Iisus în vis tie s-a aratat;
Bucura-te, caci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucura-te, ca pe Maxentie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucura-te, ca în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucura-te, ca romanii cu bucurie împarat al lor te-au pus;
Bucura-te, ca în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatra în mijlocul Romei ai pus;
Bucura-te, ca pe Sfînta Cruce ai scris: “Iisus Hristos NIKA”, adica, cu acest semn vei birui;
Bucura-te, ca prin puterea crucii lui Hristos pe toti vrajmasii tai i-ai biruit;
Bucura-te, caci cu stirea si voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai îmbolnavit;
Bucura-te, ca tie sfintii mai-marii apostolilor ti s-au aratat;
Bucura-te, ca prin învatatura Sfîntului Ierarh Silvestru cu toata inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 2:

     Vazîndu-te singur ca esti lepros cu trupul si cu sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeul crestinilor, iar Dumnezeu, nezabovind, ti-a trimis pe Sfintii Apostoli sa te mîngîie si ti-a spus ce sa faci ca sa fii sanatos si, bucurîndu-te de dumnezeiasca cercetare, ai cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

     Pe împarateasa Elena cea prea-cinstita, pe maica împaratului Constantin, cu bucurie sa ne adunam toti dreptcredinciosii crestini, împreuna cu monahii si monahiile si sa o laudam cu cîntari ca acestea:

Bucura-te, ca esti nascuta din neam împaratesc;
Bucura-te, ca esti maica Sfîntului Împarat Constantin;
Bucura-te, ca în Iisus Hristos ai crezut;
Bucura-te, ca în numele Sfintei Treimi te-ai botezat;
Bucura-te, caci cu sîrguinta si cu multa evlavie la Ierusalim ai plecat;
Bucura-te, ca tu Crucea Domnului mult ai dorit;
Bucura-te, ca acolo Crucea cea de viata facatoare ai aflat;
Bucura-te, ca Sfintei Cruci tu întîi ai zis: “Bucura-te lemn fericit”;
Bucura-te, caci cu mare veselie te-ai bucurat cînd Sfînta Cruce pe cel mort l-a înviat;
Bucura-te, ca în Ierusalim biserica mare si prea frumoasa ai poruncit sa se zideasca;
Bucura-te, ca “Biserica Învierii Domnului Iisus Hristos” ai poruncit sa se numeasca;
Bucura-te, ca tu crestinilor ne esti ca o maica;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 3:

     Preacinstita împarateasa, noi credinciosii, împreuna cu clerul si cu toti monahii, catre tine nazuim în nevoile noastre; fii acum si noua pacatosilor grabnica folositoare, ca sa cîntam cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

     Rîvnitor fiind de Împaratia cea de sus, fericite împarate Constantin, Împaratului si Stapînului tuturor cu minte curata crezînd, te-ai botezat; pentru aceasta cîntam tie asa:

Bucura-te, ca în numele Tatalui si al Fiului si al Sfîntului Duh te-ai botezat;
Bucura-te, ca în timpul botezului mîna Domnului Hristos de tine s-a atins;
Bucura-te, ca boala leprei ca niste solzi de pe tine a cazut;
Bucura-te, ca în haine albe îmbracîndu-te, împarat crestin te-ai numit;
Bucura-te, ca tuturor pagînilor a se boteza le-ai poruncit si crestini sa se numeasca;
Bucura-te, ca tu capistile idolilor ai poruncit sa se risipeasca;
Bucura-te, ca sfinte biserici în numele lui Iisus Hristos ai poruncit sa se zideasca;
Bucura-te, ca pe sfînta maica Elena cu multa cinste si avere la Ierusalim ai trimis-o;
Bucura-te, între împarati cel dintîi crestin;
Bucura-te, ca în toata lumea cu botezul tau mare bucurie ai facut;
Bucura-te, ca pagînii, cautînd la tine, crestini s-au facut;
Bucura-te, ca si noi, clerul mirean si calugaresc, desi pacatosi fiind, îti cîntam laude si mariri totdeauna;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 4:

     Pomenirea binecredinciosului împarat Constantin ca niste mir de mult pret, astazi a rasarit, caci de Hristos dorind, pe idoli a defaimat; pentru aceasta, dupa vrednicie, împreuna cu tine cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Tie, celei dupa vrednicie si cu credinta urmatoare Cuvîntului lui Dumnezeu, Care pentru buna cucernicia ta te-a împodobit cu multa cinste, ca pe o împarateasa a crestinilor, cu bucurie îti aducem aceste laude:

Bucura-te, ca în Ierusalim optsprezece biserici ai zidit;
Bucura-te, ca pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai înfrumusetat;
Bucura-te, ca împreuna cu fiul tau, împaratul Constantin, Sfînta Cruce în mîini o tineti;
Bucura-te, ca o parte din lemnul crucii celei de viata facatoare la Constantinopol ai adus-o;
Bucura-te, ca si sfintelor piroane pe cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere vindecatoare, iar tu în mîini le-ai purtat;
Bucura-te, ca dupa botez cu dreapta credinta lui Hristos ai slujit;
Bucura-te, ca întotdeauna pe saraci ai miluit;
Bucura-te, ca tu cu toate faptele bune te-ai împodobit;
Bucura-te, ca pentru viata ta cea buna pe pamînt de multa cinste te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca toate neamurile crestine ca pe o împarateasa binecredincioasa te cinstesc;
Bucura-te, ca slabind de osteneli si de blîndete, aproape de sfîrsitul vietii ai ajuns;
Bucura-te, ca bine-placînd lui Dumnezeu, te-ai mutat din viata aceasta, la viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 5:

     Cu mare rîvna te-ai straduit Sfinte Împarate Constantin, sa raspîndesti crestinismul în tot imperiul tau, precum si în toata lumea; drept aceea multe si drepte hotarîri ai luat pentru a aduce la bun sfîrsit acest act crestinesc, precum si de a curati diferitele eresuri ce o data cu crestinismul întemeiat au rasarit ca neghinele în holda dreptei credinte; pentru aceasta împreuna cu tine cîntam lui Dumnezeu cu dragoste: Aliluia!

Icosul 5:

     Ai adunat, preafericite împarate Constantin, sobor de parinti de Dumnezeu purtatori si printr-însii inimile tuturor cele înviforate de blestematul eres al lui Arie le-ai întarit sa slaveasca pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; pentru care îti aducem tie laudele acestea:

Bucura-te, ca soborul cel dintîi al celor trei sute optsprezece sfinti parinti cu porunca ta în Niceea s-au adunat;
Bucura-te, ca prin lupte mari credinta cea dreapta s-a luminat;
Bucura-te, ca Arie de la sobor a ramas rusinat;
Bucura-te, ca necredinciosul Arie în veci cu diavolii este bagat în iad;
Bucura-te, ca noi crestinii de la tine cu dreapta credinta sîntem luminati;
Bucura-te, ca pe Domnul nostru Iisus Hristos în toata lumea L-ai propovaduit a fi Fiul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin crestinarea ta Crucea Domnului s-a aflat;
Bucura-te, ca prin aflarea Sfintei Cruci dusmanii ei se tînguiesc;
Bucura-te, ca prin însemnarea cinstitei Cruci diavolii se izgonesc;
Bucura-te, ca împreuna cu sfînta maica ta, Crucea Domnului Iisus Hristos în mîini o tineti;
Bucura-te, ca o parte din lemnul crucii adus de sfînta maica ta, împarateasa Elena, în sfintele tale mîini ai primit-o;
Bucura-te, ca noua fratilor în Hristos esti rugator mare catre Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 6:

     Ca si cu o porfira te-ai îmbracat, marite, cu milostivirea, si ca si cu o hlamida cu bunele blîndeti te-ai împodobit. Drept aceea, cinstind pomenirea ta, preaslavim pe Dumnezeu, zicînd: Aliluia!

Icosul 6:

     Dar cum vom cînta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte mai potrivite vom lauda frumusetea bunatatilor tale, cinstita Elena, cele cîstigate în ceruri, de la Dumnezeu, Cel ce stie a cinsti pe cei drepti; pentru aceasta noi îti cîntam tie unele ca acestea:

Bucura-te, ceea ce sfîntul tau suflet cu mare cinste în ceruri de îngeri este suit;
Bucura-te, ca în lumina cea prea stralucita pe Dumnezeu ai vazut;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu-Cuvîntul si preacuratei Maicii Lui, cazînd, te-ai închinat;
Bucura-te, ca locasurile cele prea frumoase ale sfintilor le-ai cercetat;
Bucura-te, ca si frumusetile raiului toate ti le-a aratat;
Bucura-te, ca pe cele ce ochiul omenesc nu le-a vazut si urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit, acum tu luminat te îndulcesti de ele;
Bucura-te, ca întru Împaratia cerurilor te-ai salasluit;
Bucura-te, împarateasa, caci cu Împarateasa cerurilor împreuna esti petrecatoare;
Bucura-te, ca împreuna cu arhangheli esti vorbitoare;
Bucura-te, ca împreuna cu îngerii cînti lui Dumnezeu cîntare;
Bucura-te, ca si noi nevrednicii îti cîntam cîntare veselitoare;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 7:

     Si dupa deprinderi si dupa ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu si vrednica de minuni, fericita împarateasa Elena; pentru aceasta cu credinta si cu evlavie mare, noi, cei ce sîntem luminati prin harul lui Dumnezeu, cîntare veselitoare cîntam: Aliluia!

Icosul 7:

     Popor al lui Dumnezeu ai facut, prin dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor si al pagînilor, cu baia botezului luminîndu-i; pentru aceasta te laudam, zicînd:

Bucura-te, ca întocmai cu apostolii, de la Dumnezeu esti cinstit;
Bucura-te, caci cît ai trait multe milostenii si faceri de bine ai facut;
Bucura-te, ca, dupa multe osteneli, nevointe si griji, la fericit sfîrsit ai ajuns;
Bucura-te, ca, dupa putina boala, ai adormit si sufletul de trup s-a despartit, zburînd la cer;
Bucura-te, ca arhanghelii cu frumoase cîntari îngeresti la ceruri te-au suit;
Bucura-te, ca scaunului Sfintei Treimi te-ai închinat;
Bucura-te, ca Sfintii Apostoli înaintea lui Dumnezeu te-au laudat;
Bucura-te, ca sfintii mucenici si cuviosii si toti dreptii cu cinste ti-au iesit înainte;
Bucura-te, ca bunatatile raiului le mostenesti acum si în vecii nesfîrsiti;
Bucura-te, ca întru Împaratia cerurilor acum si totdeauna vietuiesti;
Bucura-te, ca si noi, împreuna cu monahii si cu pustnicii, toti, într-un glas îti cîntam asa:
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 8:

     Mormîntul tau, unde odihneste sfintitul si cinstitul tau trup, împarate Constantin, raze de dumnezeiesti vindecari izvoraste celor ce cu credinta se apropie, iar noua celor ce vietuim în dreapta credinta, te rugam, ca împreuna cu buna ta maica Elena, sa ne dati mîna de ajutor, celor ce cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Cît este de luminat sufletul tau, marita împarateasa Elena, lauda femeilor, ca acum esti în ceruri, primind plata ostenelilor; pentru aceasta îti cîntam asa:

Bucura-te, aflarea cinstitei cruci;
Bucura-te, a ei vrednica închinatoare;
Bucura-te, ca prin al crucii ajutor crestinilor ai fost izbavitoare;
Bucura-te, ca prin cruce te-ai facut lui Hristos urmatoare;
Bucura-te, a stapînirii iadului si a satanei învingatoare;
Bucura-te, a cerestii mariri mostenitoare în veci;
Bucura-te, a celor gresiti si pacatosi, catre Dumnezeu mijlocitoare;
Bucura-te, a judecatorilor celor rai buna îndreptatoare;
Bucura-te, a celor din nevoi grabnica ajutatoare;
Bucura-te, de patimile noastre trupesti si sufletesti izbavitoare;
Bucura-te, a bolnavilor buna tamaduitoare;
Bucura-te, a tuturor binecredinciosilor crestini buna ajutatoare;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 9:

     Cu sfintenie a ta viata savîrsindu-ti, cu sfintii acum esti salasluita, plina fiind de sfintenie si de lumina nespusa; pentru aceasta ne luminezi si pe noi cei întunecati cu pacatele, ca, luînd prin tine iertare, sa cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Pe Împaratul si Ziditorul tuturor cinstindu-L, împarate Constantin, ca dar pentru osteneli te-a învrednicit pe tine în ceruri de mare slava; pentru aceasta îti cîntam tie aceste laude:

Bucura-te, ca Preacuviosului Paisie, singur i-ai spus ca esti cinstit împreuna cu sfintii;
Bucura-te, ca, sfînt fiind, te rogi pentru noi catre Domnul Dumnezeu;
Bucura-te, ca noi pacatosii avem mare nadejde în rugaciunile tale;
Bucura-te, ca noi în nevoi chemam numele tau si tu ne auzi;
Bucura-te, ca în necazuri ne esti noua mare bucurie;
Bucura-te, margaritarul nostru cel de mult pret;
Bucura-te, cel ce esti pentru noi soare luminos;
Bucura-te, ca pe idoli i-ai dat iadului celui întunecos;
Bucura-te, ca demonii fug, izgoniti fiind cu puterea rugaciunii tale;
Bucura-te, ca tu esti lauda cîrmuitorilor crestini;
Bucura-te, turnul cel nebiruit al crestinilor ortodocsi;
Bucura-te, al manastirilor si al bisericilor noastre mare aparator;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 10:

     Din cer ca si Pavel te-a vînat Hristos Domnul, Sfinte Constantin, învatîndu-te ca sa-L cinstesti pe Acesta ca pe Împaratul cel Unul; si cu adevarat crezînd întru El, L-ai cinstit, aducînd lumea toata la credinta Lui, ca sa-I cînte neîncetat: Aliluia!

Icosul 10:

     Împarateasa Elena, sfînta de Domnul Hristos aleasa, milostiveste-te spre noi si lumineaza sufletele noastre cele întunecate cu pacatele, netrecînd cu vederea sufletele si rugaciunile noastre si primind multumirile noastre acestea:

Bucura-te, trandafir prea frumos mirositor al raiului;
Bucura-te, crin alb rasarit în gradina cea de sus a raiului ceresc;
Bucura-te, împarateasa duhovniceasca;
Bucura-te, a dreptei credinte propovaduitoare;
Bucura-te, a închinarii de idoli surpatoare;
Bucura-te, a eresurilor pierzatoare;
Bucura-te, a rautatilor dusmanilor izgonitoare;
Bucura-te, în nevoile noastre ajutatoare;
Bucura-te, catre Dumnezeu a noastra mijlocitoare;
Bucura-te, de bucurii duhovnicesti aducatoare;
Bucura-te, de fapte bune pilduitoare;
Bucura-te, a obstii crestinesti povatuitoare;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 11:

     Acestea zicînd, ma linistesc cu sufletul si ma bucur; nu ma tem de tot ce vor urzi împotriva mea vrajmasii mei, pentru ca te am pe tine, împarateasa Elena, puternica ajutatoare în toate nevoile; drept aceea împreuna cu îngerii preaslavesc pe Dumnezeu cu cîntarea: Aliluia!

Icosul 11:

     Dat-ai, preadulce, Iisuse, bine-credinciosului împarat Constantin, întelepciunea lui Solomon, blîndetile lui David, dreapta credinta a apostolilor si puterea lui Samson asupra vrajmasilor; pentru aceasta si noi îl cinstim cu laude, zicînd:

Bucura-te, decît toti împaratii mai întîiule si alesule al lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca pe Domnul nostru Iisus Hristos tie Tatal ti L-a descoperit;
Bucura-te, ca pe Acesta Dumnezeu adevarat L-ai propovaduit;
Bucura-te, luminatorule al cerestii cunostinte;
Bucura-te, ca prin tine Domnul Iisus Hristos S-a slavit;
Bucura-te, ca prin tine Crucea Domnului Hristos se cinsteste;
Bucura-te, al luminii celei nemarginite privitorule;
Bucura-te, ca prin tine lumea s-a luminat cu dreapta credinta;
Bucura-te, ca prin tine s-a izgonit întunericul relei credinte;
Bucura-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat cu inima si luminat cu sufletul;
Bucura-te, ca pe noi cei slabi ne întaresti cu rabdare;
Bucura-te, ca de la milostivul Dumnezeu ne mijlocesti noua mîntuire;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

Condacul 12:

     Darurile cele prea bogate si mai bune le primesti acum de la Dumnezeu, Sfinte Împarate Constantin, veselindu-te ca un împarat în ceruri; pentru aceasta si binecredinciosul domn Brîncoveanu Constantin întru al tau nume a zidit sfinte manastiri Domnului, iar noi, bucurîndu-ne, cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

     Niciodata nu vom tacea a vesti minunile tale; în glas mare vom cînta praznuirea ta si dupa cuviinta îti aducem multumire pentru toate facerile de bine ce ne faci noua, Sfînta Împarateasa Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:

Bucura-te, împarateasa smerita si prea iubita;
Bucura-te, comoara de bunatati nedesertata;
Bucura-te, a celor ce te roaga cu credinta ocrotitoare neobosita;
Bucura-te, a vrajmasilor sfintelor manastiri izbavitoare;
Bucura-te, ca celor ce te cinstesc pe tine le esti buna mîngîietoare;
Bucura-te, ca de sus din ceruri privesti si le ajuti celor ce se roaga tie;
Bucura-te, ca înaintea Preasfintei Treimi stînd, te rogi pentru noi;
Bucura-te, ca si la preacurata Nascatoare de Dumnezeu mijlocesti pentru noi;
Bucura-te, ca a ta fericire în ceruri în veci nu se sfîrseste;
Bucura-te, ca împreuna cu fiul tau, împaratul Constantin, întru împaratia lui Dumnezeu te veselesti;
Bucura-te, a trupurilor noastre de patimi tamaduitoare;
Bucura-te, ca sfintele tale rugaciuni sînt pentru noi toti folositoare;
Bucura-te, Sfanta Imparateasa Elena!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     Luminatori care ati luminat lumea cu dreapta credinta, voi cu adevarat v-ati aratat, de Dumnezeu încununatilor Împarati Constantin si Elena; primiti acum si rugaciunile noastre si le duceti Împaratului Hristos, pe care Îl slavim ca pe Unul ce v-a încununat pe voi, cîntîndu-I cu voi si cu toate ostile ceresti: Aliluia!

Apoi iarasi se zice Icosul 1:

     Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca este Dumnezeu si Fiul lui Dumnezeu cel adevarat; pentru aceasta cîntam tie acestea:

Bucura-te, al crestinilor numit de noi tata;
Bucura-te, ca singur Domnul Iisus în vis tie s-a aratat;
Bucura-te, caci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucura-te, ca pe Maxentie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucura-te, ca în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucura-te, ca romanii cu bucurie împarat al lor te-au pus;
Bucura-te, ca în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatra în mijlocul Romei ai pus;
Bucura-te, ca pe Sfînta Cruce ai scris: “Iisus Hristos NIKA”, adica, cu acest semn vei birui;
Bucura-te, ca prin puterea crucii lui Hristos pe toti vrajmasii tai i-ai biruit;
Bucura-te, caci cu stirea si voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai îmbolnavit;
Bucura-te, ca tie sfintii mai-marii apostolilor ti s-au aratat;
Bucura-te, ca prin învatatura Sfîntului Ierarh Silvestru cu toata inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, Sfinte Împarate Constantin!

si Condacul 1:

     Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer mai mult decît soarele l-ai vazut si biruinta semnului Domnului bine ti-a descoperit, cu care într-armîndu-te pe toti vrajmasii i-ai biruit, acum si noua celor ce ne plecam genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împarate Constantin, da-ne noua, împreuna cu buna ta maica, Împarateasa Elena, ajutor, celor ce cîntam voua: Bucurati-va, parintii crestinilor!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNEA INTAI:

     Sfintilor Împarati Constantin si Elena, dupa Dumnezeu si Maica Domnului, voi sînteti nadejdea noastra si folositorii nostri; voi ne sînteti noua bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiti în nevoi si ne ajutati. Voi sfintelor manastiri si biserici le sînteti pazitori; pentru aceasta cadem înaintea voastra cu lacrimi, rugîndu-va sa nu încetati a ne ajuta noua neputinciosilor, ci mijlociti la Dumnezeu si la preacurata Lui Maica si pururea Fecioara Maria, ca si pe noi sa ne pazeasca fara prihana si pe toti sa ne întareasca în credinta, pîna la sfîrsitul vietii, spre mîntuirea sufletelor noastre. Amin!

RUGACIUNEA A DOUA:

     Sfintilor Împarati Constantin si Elena, cei ce sunteti mai cinstiti decat toti împaratii, alesii lui Dumnezeu, cazînd înaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mîngîiere si noua celor ce sîntem în necazuri; voi sînteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra în aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca în pace si în liniste sa traim; ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni. Pentru mîntuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum, cînd cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa: Bucurati-va, parintii crestinilor. Amin!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom