(24 APRILIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Pe fericitii ierarhi, pe Iorest si pe Sava, care au slujit adevarului si cu viata si cu învataturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credinta si cu evlavie sa-i laudam, cinstind ostenelile lor si zicând: Bucurati-va, luminatilor ierarhi si marturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1:

     Cela ce a ales si a chemat pe ucenicii Sai la propovaduire, Acela te-a ales si pe tine, Sfinte Ierarhe Ioreste, sa propovaduiesti adevarul dreptei credinte celor pastoriti de tine si sa întorci la Ortodoxie pe cei rataciti. Pentru aceasta si noi cu evlavie te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce din botez numele de Ilie ai primit;
Bucura-te, ca din pruncie credinta cea dreapta ai marturisit;
Bucura-te, cela ce lui Dumnezeu, cu multa dorire ai urmat;
Bucura-te, ca pentru credinta cea dreapta, mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, cela ce în Tara Transilvaniei, ca o stea te-ai ivit;
Bucura-te, ca Moldova cu învataturi sfinte te-a împodobit;
Bucura-te, cela ce la Putna din frumusetile de taina ale cinului calugaresc te-ai adapat;
Bucura-te, ca Dumnezeu icoana vie pe tine te-a aratat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, din toata inima ta L-ai iubit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, multe prigoane ai patimit;
Bucura-te, al dreptei credinte râvnitor prea fierbinte;
Bucura-te, al Bisericii drept-maritoare prea ales parinte;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 2:

     Ca o raza duhovniceasca dintr-o familie aleasa ai stralucit, Sfinte Ierarhe Ioreste, si ai împodobit Biserica lui Hristos cu lumina învataturilor tale, iar acum, în Biserica cea biruitoare din ceruri fiind, cânti lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul 2:

     Arvuna dreptei credinte, din Sfântul Botez primind-o, Ierarhe Sava, la vremea potrivita, cu multe si mari stradanii ai adunat duhovniceasca bogatie Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce din parinti binecredinciosi ai rasarit;
Bucura-te, ca margaritarul dreptei credinte ai dobândit;
Bucura-te, coborâtorule din oameni prea smeriti;
Bucura-te, vlastar ales, din stramosi cu arhierie cinstiti;
Bucura-te, a cetatii Inaului împodobire sfânta;
Bucura-te, a Transilvaniei mare si neclintita stânca;
Bucura-te, cela ce din pruncie virtutea o ai învatat;
Bucura-te, ca din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adapat;
Bucura-te, cela ce mintea cu cugetari dumnezeiesti ti-ai hranit;
Bucura-te, cela ce dar de vindecare ai primit;
Bucura-te, cela ce multe suflete, cu sârguinta ai rascumparat;
Bucura-te, ca slujitor drept al Mântuitorului te-ai aratat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 3:

     Dupa calatorii prin tari straine în manastirea Comana învatat-ai rânduiala pravilei calugaresti, sfintite Ierarhe Sava, si toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au fost în stare sa te desparta de dragostea lui Hristos si sa te împiedice a cânta: Aliluia!

Icosul 3:

     Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunându-se de curatia si vrednicia vietii tale, te-a numit pe tine, Ierarhe Ioreste, „Întru toate credincios si prea cinstit Parinte”. Pentru aceea si noi, nevrednicii, cu evlavie te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce esti a Transilvaniei podoaba aleasa;
Bucura-te, ca si Moldovei i-ai fost odrasla frumoasa;
Bucura-te, a credinciosilor faclie mult-luminata;
Bucura-te, cela ce esti si monahilor podoaba prea minunata;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, în mima, cu râvna, L-ai purtat;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, cu cuvântul si cu fapta L-ai bine-vestit;
Bucura-te, ca în rugaciuni si postire, toata viata o ai trait;
Bucura-te, cela ce cu vietuirea ta pe multi ai calauzit;
Bucura-te, ca spre sfintenia ta, Domnul din cer a binevoit;
Bucura-te, cela ce ai fost tuturor un bun si ales parinte;
Bucura-te, al ierarhilor celor sfinti întâistatator în cinste;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 4:

     Cu rautate pornindu-se oarecând stapânitorii Transilvaniei asupra crestinilor celor dreptcredinciosi, toti fiii cei adevarati ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca arhipastor al lor, Ierarhe Ioreste, si vazând în tine un puternic aparator al Legii stramosesti, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Stralucind în împlinirea poruncilor lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preotiei si, nu multa vreme dupa aceasta, ai fost ales în scaunul de mitropolit al Balgradului, fiind hirotonit prin mâinile mitropolitului Stefan al Tarii Românesti. Pentru aceasta bucurându-ne de iconomia lui Dumnezeu, cea cu privire la tine, te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce ca preot, chemarea cu sfintenie ti-ai plinit;
Bucura-te, ca Domnul spre o si mai înalta cinstire te-a harazit;
Bucura-te, ca la vrednicia de arhiereu al lui Hristos ai fost chemat;
Bucura-te, ca apoi, în Tara Româneasca la treapta de arhiereu ai fost ridicat;
Bucura-te, ca mitropolitul Stefan, al Ungrovlahiei, la plecare, cu parintesti îndemnuri te-a povatuit si însotit;
Bucura-te, cela ce cu toate virtutile arhieresti ai fost împodobit;
Bucura-te, ca spre pastorire, Mitropolia Balgradului ti s-a dat;
Bucura-te, ca sosind în Balgrad, tot poporul mult s-a bucurat;
Bucura-te, cela ce, cu dragoste, întru credinta dreapta, pe toti i-ai întarit;
Bucura-te, arhipastorule, întru care harul luminii s-a salasluit;
Bucura-te, cela ce întru arhierie pe cei saraci nu i-ai uitat;
Bucura-te, cela ce în ajutorul tuturor, cu sârguinta ai stat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 5:

     Vestea vietuirii tale celei îmbunatatite, sfintite Ierarhe Sava, a razbatut pâna departe si toti cei ce auzeau de trairea ta cea sfânta laudau pe Dumnezeu, din inima, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5:

     Statut-ai pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o faclie mult-luminoasa, în sfesnic, luminând pe toti cu lumina Treimii celei mai presus de fire. Pentru aceasta si noi cu umilinta te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce ai fost pastorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucura-te, ca turma ta, din cursele potrivnicului o ai scos;
Bucura-te, cela ce toate ademenirile pacatului le-ai biruit;
Bucura-te, ca de amenintarile vrajmasilor nicicum nu te-ai înfricosat;
Bucura-te, cela ce cu platosa adevarului te-ai întrarmat;
Bucura-te, ca pe nedreptii asupritori, cu mult curaj i-ai înfruntat;
Bucura-te, cela ce marelui Atanasie cu vietuirea te-ai asemanat;
Bucura-te, ca pentru dreapta credinta în temnita ai fost aruncat;
Bucura-te, cela ce pentru adevar în lanturi ai fost ferecat;
Bucura-te, ca prin aceasta marelui Pavel ai urmat;
Bucura-te, cela ce uneltirilor asupritorilor te-ai împotrivit;
Bucura-te, ca dreapta credinta cu sârguinta o ai propovaduit;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 6:

     Propovaduit-ai neobosit si cu mare râvna cuvântul lui Dumnezeu cel adevarat, Ierarhe Ioreste, si ai purtat grija turmei tale, ferind-o de uneltirile railor prigonitori, pe toti întarindu-i în dreapta credinta, iar prin luminarea mintii si izvodirea cartilor sfinte, i-ai povatuit sa cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul 6:

     Fiind hirotonit arhiereu dupa rânduiala sfintelor canoane si întorcându-te cu multa bucurie de la Târgoviste, la Mitropolia din Balgrad, pastorii si credinciosii te-au primit cu litie si cu cântari, marind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta si noi, cinstindu-te, zicem tie:

Bucura-te, cela ce plin de râvna si nadejde, la ai tai te-ai întors;
Bucura-te, ierarhe fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, cela ce de popor si de pastori cu dor ai fost asteptat;
Bucura-te, ca pe toti, la înapoiere, ca arhiereu i-ai binecuvântat;
Bucura-te, cela ce de preoti si de turma ai fost mult cinstit;
Bucura-te, ca celor ce unelteau împotriva dreptei-credinte cu hotarâre te-ai împotrivit;
Bucura-te, ca Dumnezeu, Cel peste toate, ti-a dat întarire;
Bucura-te, ca tuturor le-ai fost statornica ocrotire;
Bucura-te, cela ce multe soboare de preoti ai adunat;
Bucura-te, ca pe toti la apararea dreptei credinte i-ai îndemnat;
Bucura-te, cela ce pe rataciti cu tarie i-ai înfruntat;
Bucura-te, ca încercând sa te schimbe din arhipastorire, pe potrivnici i-ai rusinat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 7:

     Mai înainte de hirotonia ta întru arhiereu, de praznicul înaltarii Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, lepadându-te de toate cele desarte, crucea ti-ai luat si urmând lui Hristos, din inima ai cântat: Aliluia!

Icosul 7:

     Hristos, Mântuitorul nostru, cautând spre sfintele tale rugaciuni, te-a scos din temnita, Ierarhe Ioreste, spre folosul Bisericii Sale. Pentru aceea si noi, laudându-te, zicem tie:

Bucura-te, cela ce, pentru adevar, în temnita ai fost aruncat;
Bucura-te, ca si acolo, lui Dumnezeu, din tot sufletul te-ai rugat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos cu suspinele tale L-ai chemat;
Bucura-te, ca prin voia Lui, din închisoare ai fost slobozit;
Bucura-te, cela ce, dupa aceea, la manastirea Putna te-ai dus;
Bucura-te, ca în aceasta mânastire lauda si multumire lui Hristos ai adus;
Bucura-te, cela ce apoi, de la Putna la lasi ai plecat;
Bucura-te, ca acolo Varlaam Mitropolitul cu drag te-a îmbratisat;
Bucura-te, ca si de voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit;
Bucura-te, ca pe toti cu firea ta cea blânda i-ai dobândit;
Bucura-te, cela ce esti chezas al dumnezeiestii bunavointe;
Bucura-te, marturisitorule neclintit al dreptei credinte;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 8:

     Aparator celor dosaditi si potrivnic celor asupritori te-ai aratat, Ierarhe Ioreste, ca turma ta ai calauzit-o cu stralucirea minunatelor tale nevointe, prin pustia cea arzatoare a patimilor, catre pamântul fagaduintei, la izvorul cel datator de viata al învataturii lui Hristos, pentru care si noi cu credinta te laudam, cântând: Aliluia!

Icosul 8:

     Cei ce nu iubeau dreapta credinta cautau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar tu, ca un adevarat pastor, ai stat pâna la moarte lânga turma ta si ti-ai pus sufletul pentru ea, Ierarhe Sava. Pentru aceea si noi, smeritii, te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce esti adevarat arhiereu al lui Hristos;
Bucura-te, ca esti tuturor credinciosilor de mare folos;
Bucura-te, cela ce viclenia prigonitorilor ai vadit;
Bucura-te, ca în necazuri, ca o stânca neclintita te-ai dovedit;
Bucura-te, cela ce ai înfruntat cumplite prigoane;
Bucura-te, cela ce nu te-ai întristat când rabdai rani;
Bucura-te, ca pentru stramoseasca credinta multe chinuri ai patimit;
Bucura-te, cela ce de adunarea celor puternici ai fost osândit;
Bucura-te, cela ce, desi bolnav, în temnita Balgradului si Iernutului ai fost aruncat;
Bucura-te, cela ce pentru statornicia ta în credinta în lanturi grele ai fost ferecat;
Bucura-te, ca de ispitele celor ce voiau sa te cumpere te-ai lepadat;
Bucura-te, ca marirea cea desarta de la tine totdeauna ai alungat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 9:

     Privegheat-ai cu multa grija, asupra turmei tale celei duhovnicesti, si în vreme de furtuna si încercare, sfintite Ierarhe Sava, pe toti i-ai îmbarbatat sa nu se abata de la dreapta credinta, ci lui Hristos-Dumnezeu lauda sa-I aduca, cântând: Aliluia!

Icosul 9:

     Mladita odraslita din tulpina neamului nostru, fericite Ioreste, pentru credinta ta cea neclintita si pentru dragostea ta de popor ai fost aruncat în temnita, învrednicindu-te de cununa cea nevestejita a marturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta si noi cu dragoste te laudam pe tine, zicând:

Bucura-te, Ierarhe Ioreste, ca adevarului ai slujit;
Bucura-te, ca pentru popor si dreapta credinta mult te-ai ostenit;
Bucura-te, cela ce predaniile sfinte cu râvna ai pastrat;
Bucura-te, ca legea stramoseasca cu dragoste ai aparat;
Bucura-te, cela ce în noianul prigoanelor nicicum n-ai sovait;
Bucura-te, ca în furtuna încercarilor întocmai ca o stânca tare te-ai dovedit;
Bucura-te, cela ce cu barbatie pe potrivnici i-ai înfruntat;
Bucura-te, ca pe fratii cei napastuiti, cu sârguinta i-ai aparat;
Bucura-te, cela ce te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit;
Bucura-te, ca încrederea turmei tale pe drept o ai agonisit;
Bucura-te, cela ce cu pilda vietii tale pe toti ai înflacarat;
Bucura-te, ca întarire minunata în credinta tuturor te-ai aratat;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 10:

     Faptele tale cele bune, Ierarhe Ioreste, nu s-au masurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea aprinsa a inimii tale, pentru dreapta credinta. Caci putina vreme pastorind, te-ai învrednicit a fi împreuna cu sfintii si a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     În zadar cautau vrajmasii tai, ca prin tot felul de chinuri sa înduplece vointa ta, Ierarhe Sava si, în loc de adevar, strâmbatatea s-o marturisesti. Dar ca un stâlp de foc ai ramas, pâna departe luminând si pilda vie pastoritilor tai facându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te laudam, zicând tie:

Bucura-te, cela ce de prigonitori cu nuiele ai fost batut;
Bucura-te, ca prin suferinte lui Hristos bine ai placut;
Bucura-te, cela ce, prin lovirea cu nuiele, trupul ti-a fost sfâsiat;
Bucura-te, ca din sângele tau, pamântul tarii s-a adapat;
Bucura-te, cela ce adevarul cu viata l-ai pecetluit;
Bucura-te, ca în dreapta credinta ai ramas mereu neclintit;
Bucura-te, cela ce chinuri mucenicesti nesfârsite ai rabdat;
Bucura-te, ca pilda Sfintilor Mucenici cu sârguinta ai urmat;
Bucura-te, cela ce de Biserica, între sfinti ai fost asezat;
Bucura-te, ca tara Transilvaniei, ca pe un prinos, lui Dumnezeu te-a dat;
Bucura-te, lauda cuviincioasa a Bisericii stramosesti, prea marita;
Bucura-te, a dreptcredinciosilor crestini cununa nevestejita;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 11:

     În fiecare vineri erai scos afara din temnita de la Vint si crunt batut cu nuiele pâna la sânge, sfintite Ierarhe Sava; dar tu, întocmai ca marturisitorii de odinioara ai adevarului, rabdai, ramânând neclintit în credinta, si lui Dumnezeu lauda aduceai, cântând: Aliluia!

Icosul 11:

     Desi numai trei ani ai pastorit pe scaunul Mitropoliei Balgradului, Ierarhe Ioreste, dar te-ai îngrijit de oile turmei tale duhovnicesti cu multa sârguinta. Pentru aceasta, dupa cuviinta, laudându-te pe tine, îti zicem:

Bucura-te, neobositule pastor al turmei celei duhovnicesti;
Bucura-te, ca pe a ta turma si acum spre tot binele o povatuiesti;
Bucura-te, ca predania Sfintilor Parinti, plin de râvna o ai pastrat;
Bucura-te, cela ce cu osârdie pilda sfintilor ai urmat;
Bucura-te, cela ce sfintele locasuri ale tarii noastre le-ai cercetat;
Bucura-te, ca de la cetatea Brasovului, pâna în muntii Maramuresului ai alergat;
Bucura-te, cela ce tuturor credinciosilor tai ai fost de folos;
Bucura-te, ca i-ai povatuit pe ei, ca un adevarat parinte duios;
Bucura-te, cela ce lumina cea sfânta a Scripturilor preotilor tai ai daruit;
Bucura-te, ca prin toate, legea noastra stramoseasca ai întarit;
Bucura-te, cela ce, dupa ajutoare, pâna în pravoslavnica Rusie ai plecat;
Bucura-te, ca, întors în tara, patimind tot felul de chinuri, la cele vesnice te-ai mutat;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 12:

     Darâmat-au potrivnicii sfântul locas al Mitropoliei Balgradului, zidit de Mihai Voievodul, întregitor de tara, în care si voi slujit-ati cu vrednicie, fericitilor Ierarhi Ioreste si Sava. Dar în locul lui a rasarit locasul nou si mândru al Reîntregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care azi se înnoieste cu stralucire, prin vrerea lui Dumnezeu. Pentru aceasta cu credinta fierbinte cântam cu totii lui Dumnezeu, Celui ce toate spre bine le orânduieste: Aliluia!

Icosul 12:

     Fost-ati, la vreme, prea sfintilor Ierarhi, pastori, învatatori si ocrotitori ai fratilor vostri de neam si de credinta, cu care împreuna ati luptat si ati suferit. Nestiute sunt pâna acum mormintele în care odihnesc sfintele voastre oseminte. Dar pomenirea voastra se cinsteste pururea în Biserica dreptmaritoare a credinciosilor nostri români, pentru care si acum va rugati în ceruri! Pentru aceasta marindu-te, împreuna cu sfintitul Ierarh Iorest, cu laude te cinstim, sfintite Ierarhe Sava, parintele nostru, graindu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, aparator neînfricat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca im adevarat pastor cuvios;
Bucura-te, cela ce ai cinstit slujba încredintata tie;
Bucura-te, ca nu te-ai abatut de la Sfânta Ortodoxie;
Bucura-te, ca lupta cea buna toata viata ai luptat;
Bucura-te, ca credinta cea buna, pâna la sfârsit ai pastrat;
Bucura-te, cela ce acum te afli în cer, lânga toti cei biruitori;
Bucura-te, ca esti pilda de viata pentru bunii pastori;
Bucura-te, sfinte marturisitor al credintei stramosesti;
Bucura-te, cela ce din cer si astazi de noi te îngrijesti;
Bucura-te, ca si acum, tot atât de folositor crestinilor te-ai aflat;
Bucura-te, cela ce cu sfintenie pe calea vietii ai umblat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, preafericitilor ierarhi ai lui Hristos, Ioreste si Sava, care prin stradaniile si patimirile voastre din viata, v-ati învrednicit sa dobânditi partea cea de-a dreapta Tatalui ceresc, primind rugaciunile noastre smerite, de acum, cereti de la Bunul Dumnezeu sa daruiasca Bisericii Sale tarie, Tarii noastre pace si întru toate buna sporire, iar noua credinciosilor iertare de pacate si mare mila, ca sa cântam lui Dumnezeu, împreuna cu voi, Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Cela ce a ales si a chemat pe ucenicii Sai la propovaduire, Acela te-a ales si pe tine, Sfinte Ierarhe Ioreste, sa propovaduiesti adevarul dreptei credinte celor pastoriti de tine si sa întorci la Ortodoxie pe cei rataciti. Pentru aceasta si noi cu evlavie te laudam, zicând:

Bucura-te, cela ce din botez numele de Ilie ai primit;
Bucura-te, ca din pruncie credinta cea dreapta ai marturisit;
Bucura-te, cela ce lui Dumnezeu, cu multa dorire ai urmat;
Bucura-te, ca pentru credinta cea dreapta, mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, cela ce în Tara Transilvaniei, ca o stea te-ai ivit;
Bucura-te, ca Moldova cu învataturi sfinte te-a împodobit;
Bucura-te, cela ce la Putna din frumusetile de taina ale cinului calugaresc te-ai adapat;
Bucura-te, ca Dumnezeu icoana vie pe tine te-a aratat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, din toata inima ta L-ai iubit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, multe prigoane ai patimit;
Bucura-te, al dreptei credinte râvnitor prea fierbinte;
Bucura-te, al Bisericii drept-maritoare prea ales parinte;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

si Condacul 1:

     Pe fericitii ierarhi, pe Iorest si pe Sava, care au slujit adevarului si cu viata si cu învataturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credinta si cu evlavie sa-i laudam, cinstind ostenelile lor si zicând: Bucurati-va, luminatilor ierarhi si marturisitori ai Ortodoxiei!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE:

     Pe sfintii lui Dumnezeu Ierarhi Iorest si Sava, traitori cu adevarat ai smereniei calugaresti si purtatori ai darurilor ceresti, care au pus credinta cea dreptmaritoare mai presus de toate cele vremelnice si au îndurat chinuri si moarte pentru apararea legii noastre stramosesti si pentru încurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude sa-i cinstim!      Voi, care ati odraslit din Biserica dreptmaritoare, din Tara Transilvaniei, si care acum va bucurati de marirea mucenicilor si a marturisitorilor lui Hristos, primiti rugaciunea noastra si mijlociti pentru noi înaintea Bunului si Milostivului Dumnezeu, Cel în Treime preamarit. Ocrotiti, cu rugaciunile voastre, lumea care va cinsteste pe voi, ca pe niste stâlpi neclintiti ai dreptei credinte.      Rugati-va Domnului, ca sa întareasca unitatea si dragostea de credinta între frati, sa reverse harul pacii în inimile tuturor, sa fereasca turma credinciosilor de toata reaua întâmplare, ca într-un cuget si într-un glas sa preamarim pe Cel ce este Datatorul darurilor si Mântuitorul nostru. Privegheati si va rugati pentru noi ca, izbaviti fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rau, lupta cea buna a mântuirii sa o ducem în toate clipele vietii noastre si sa ramânem neclintiti în dreapta credinta a mosilor si stramosilor nostri.      Rugati-va Domnului, ca sa trimita grabnicul Sau ajutor tuturor celor dreptcredinciosi, care alearga la sprijinul vostru mijlocitor, în toate cererile pentru mântuire, si pentru cele de folos în viata de acum si în cea viitoare, pentru ca fiecare din noi, dobândind cele ce sunt spre binele nostru, sa marim pe Preabunul Dumnezeu, Cel întreit închinat: Tatal, Fiul si Duhul Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor, Amin!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom