Acatistul Sfintei Mucenite Chiriachi

(7 IULIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Adunându-ne sa cerem ajutorul Sfintei Mucenite Chiriachi în nevoile si necazuri­le ce ne cuprind pe noi, sa o laudam pentru nevointele sale cele purtatoare de biru­inta si sa-i strigam cu credinta: Fecioara sfânta, roaga pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea cuvânt luminat, patrunderea min­tii si curatia în gând si în fapte bune, ca sa preamarim cum se cuvine vitejia ta prin care ti-ai dat trupul jertfa fara de prihana lui Hristos Dumnezeu, si sa-ti cântam tot­deauna: Bucura-te, Sfânta Mucenita Chi­riachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Icosul 1:

     Pornind pagânul împarat Diocletian pri­goana înfricosata pentru nimicirea Evan­gheliei lui Hristos, insufla groaza si îm­prastia moarte asupra dreptcredinciosi-lor crestini. Tu însa, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit porunci­le si nu te-ai înfricosat de îngrozirile tira­nului. Ai predicat pe Dumnezeul cel ade­varat si ai umilit pe vrajmasii Crucii. Pen­tru aceasta si noi îti cântam:

Bucura-te, ca ai avut parinti binecre-dinciosi pe Dorotei si Evsevia;
Bucura-te, ca si ei au fost chinuiti si ucisi, pentru ca au marturisit dreapta credinta;
Bucura-te, ca ai crezut în dragostea lui Dumnezeu si în ascultarea Evangheliei;
Bucura-te, ca ai venit în lume, în zi de Duminica, al carei nume îl porti;
Bucura-te, ca ai fost harazita Domnului înca de la nastere;
Bucura-te, ca viata virtuoasa ai dus din copilarie;
Bucura-te, ca preafrumoasa la chip ai fost, dar si mai aleasa ti-a fost frumuse­tea sufletului;
Bucura-te, ca preaînteleapta hotarâre ai luat sa ramâi fecioara;
Bucura-te, ca ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credinta vitejeasca si dragostea pâna la jertfa;
Bucura-te, ca prin nevointele tale, rodul mântuirii ti-ai agonisit;
Bucura-te, ca înaintea sicriului moaste­lor tale cazând noi, credinciosii, îti strigam:
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 2:

     Credinta si dragostea ta de Dumnezeu si chinurile ce ai suferit pentru El, Care este Calea, Adevarul si Viata, te-au în­vrednicit de cereasca fericire împreuna cu cetele îngerilor. Stând împreuna cu ei înaintea Creatorului tuturor, roaga-L, Sfânta Mucenita, pentru noi, cei necajiti în multe feluri, pentru ca dimpreuna cu tine sa-l cântam: Aliluia!

Icosul 2:

     Fiind frumoasa la chip si cu multa avu­tie pamânteasca, multi tineri de bun neam te-au cerut în casatorie. Tu însa, fecioara, i-ai rugat pe parintii tai sa te lase sa slu­jesti numai Domnului si Dumnezeului tau, lisus Hristos. Si ei s-au bucurat de înte­lepciunea ta. însa tinerii aceia, înfuriati ca nu i-ai bagat în seama, te-au pârât ca îm­preuna cu parintii tai nu va închinati zei­lor si nu-i cinstiti pe zei. Pentru aceasta Dorotei si Evsevia au fost batjocoriti, chi­nuiti si martirizati, iar tu trimisa ai fost la judecata la celalalt împarat, Maximian, care, uimit de frumusetea ta, ti-a cerut sa slujesti de bunavoie idolilor sai. Tu însa, care ai ramas neclintita în credinta Dom­nului Hristos, primeste de la noi, smeritii, cântarea de lauda:

Bucura-te, ca si împaratul a ramas uimit de frumusetea ta;
Bucura-te, ca fagaduintele lui nu te-au ademenit si l-ai uimit cu frumusetea su­fletului tau;
Bucura-te, ca îngrozirile si ameninta­rile lui nu te-au înduplecat;
Bucura-te, ca i-ai raspuns ca prin ni­mic nu te va desparti de Hristos;
Bucura-te, ca te-au întins la pamânt si te-au batut fara mila;
Bucura-te, ca fata ta stralucea atunci ca a lui Moise, când a coborât din mun­tele Sinai;
Bucura-te, ca ai ramas luceafar al Bi­sericii crestinesti;
Bucura-te, ca prin suferintele tale te-ai înaltat mai presus de luceafar;
Bucura-te, a vietii noastre stea stralu­citoare sl calauzitoare;
Bucura-te, a credintei noastre smirna bine mirositoare;
Bucura-te, cadelnita de aur, ce duci la Dumnezeu tamâia rugaciunilor noastre, pentru care cu evlavie îti cântam;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 3:

     O, fecioara si mucenita care ai suferit munci înfricosate pentru Dumnezeul luminii si al adevarului, asculta cu dragos­te cererile si rugaciunile nevrednicilor Sai robi. Cauta spre necazurile si lipsuri­le ce vin peste noi si roaga-L sa mântu­iasca sufletele noastre, ale celor ce cu inima curata cu tine cântam: Aliluia!

Icosul 3:

     Rusinat ca nu te-a putut îndupleca sa te lepezi de Hristos Dumnezeu, împaratul Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul cârmuitor al Bitiniei. înfuriat ca nici el nu te-a putut clinti din credinta cea adeva­rata, a poruncit sa te spânzure de cosi­tele parului tau cel frumos si sa te arda cu faclii. Tu însa ai rabdat cu bucurie si te-ai aratat vesela, preaslavind pe Dum­nezeu; iar noi, minunându-ne de rabda­rea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea:

Bucura-te, ca ai tinut totdeauna aprins în sufletul tau focul dragostei de Dum­nezeu;
Bucura-te, ca trupul ti-a fost ars cu fa­clii, pentru Dumnezeul nostru, cel îm­puns cu sulita în coasta;
Bucura-te, ca, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost si tu spânzurata;
Bucura-te, ca pe pamânt ai fost pati-mitoare pentru Dumnezeul cel adevarat care în ceruri împreuna cu cetele Sfintilor te-a asezat;
Bucura-te, ca acum te îmbraci cu stra­lucirea cea neapusa a fetei Lui;
Bucura-te, biruitoarea vrajmasilor ace­lora care cu inima înfrânta si smerita se roaga catre tine;
Bucura-te, ca sufletul tau l-ai aratat cu adevarat locas stralucit al lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin credinta si curatia ta, ai odraslit credinciosilor roduri de-viata-datatoare;
Bucura-te, ca aceasta ti-a pricinuit desfatarea cea nemuritoare;
Bucura-te, neîncetata rugatoare pen­tru noi, cei slabi în credinta si cazuti în ispitiri patimitoare;
Bucura-te, grabnica noastra ajutatoare în nevoi si în necazuri:
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 4:

     Vazând barbatia ta în înfricosatele munci la care te supuneau pagânii, multi dintre cei ce erau de fata se minunau zicând: Cum o fecioara slaba la trup poa­te rabda atât de vitejeste chinuri ca aces-tea?”Dar luminându-se prin Duhul Sfânt si întelegând ca aceasta neasemanata tarie îi vine de la Dumnezeu, pe Care îl marturiseai, au început si ei împreuna cu tine a cânta: Aliluia!

Icosul 4:

     Daca a vazut ca esti mai tare decât dia­mantul, a poruncit Ilarion sa te arunce în temnita. Uimit ca a doua zi te-a vazut sa­natoasa, nu a priceput pagânul de unde ti-a venit vindecarea si puterea, si te-a îndemnat sa multumesti zeilor sai celor mincinosi. Ta însa» Sfânta Mucenita, ai avut curajul sa strigi chinuitorului celui cumplit: “Nu lor, Ilarioane, care sunt pamânt si piatra, ci Domnului meu lisus Hristos, în care cred cu toata fiinta mea, ma închin, pentru ca numai El ma ajuta si ma mângâie în toate chinurile”. Pentru aceasta si noi îti cântam:

Bucura-te, ca, împuternicire primind în sufletul tau curat, ai hotarât a rabda orice pentru dreapta credinta si pentru Dum­nezeul cel adevarat;
Bucura-te, ca ai fost dusa apoi în tem­plul cel pagânesc;
Bucura-te, ca si acolo te-ai rugat Dom­nului, care a trimis cutremur si toate chi­purile ictolesti a sfarâmat;
Bucura-te, ca vânt mare a dezlantuit si cenusa Ie-a spulberat;
Bucura-te, ca fulger din cer cu ruga­ciunea ta ai coborât;
Bucura-te, ca atunci înfricosatul Ilarion, chinuitorul tau cel nemilos, de flacara Du­hului Sfânt ca de un fulger a fost mistuit;
Bucura-te, ca toti s-au mirat foarte de puterea Domnului tau;
Bucura-te, ca pe pamânt pilda de credinta tuturor crestinilor te-ai aratat;
Bucura-te, ca suferintele, pe care bar-bateste le-ai rabdat, în împaratia lui Dum­nezeu te-au înaltat;
Bucura-te, ca de atunci toata Biserica crestina te lauda si-ti cânta tie;
Bucura-te, si ne ajuta pe cei ce te lau­dam cu evlavie;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 5:

     Taria curajului tau, fecioara, barbatia si dragostea ta în apararea dreptei credinte ramân pilda pentru toti credinciosii. Cum însa noi suntem slabi si ne temem sa nu fim biruiti de ispite, alergam la ajutorul tau cel neclintit, Sfânta Mucenita Chiriachi. Mijloceste catre Domnul Puterilor sa nu ne paraseasca în slabiciunile noastre si sa ne mântuiasca pe noi, cei ce îi cântam împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 5:

     Uimiti fiind de diamantul rabdarii tale, laude aducem luptelor tale, preamarim su­ferintele si fericim sfârsitul tau cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfânta Muce-nita Chiriachi, cererile cele spre mântuire ale celor ce cu credinta cadem înaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugându-ne ca la un sfânt acoperamânt si zicând aju-ta-ne pe noi sa ne izbavim din nevoi si din necazuri”, pentru ca împreuna cu tine sa cântam cu bucurie:

Bucura-te, ca nu ti-au putut strivi dra­gostea de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai uimit pe toti pagânii prin curajul tau izvorât din credinta în Dumnezeu;
Bucura-te, ca te-au aruncat apoi si în foc;
Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon, neatinsa de vapaie ai ramas;
Bucura-te, ca si pe rug n-ai încetat a te ruga Mirelui tau celui ceresc;
Bucura-te, caci cu toate chinurile la care ai fost supusa, ai ramas neclintita în credinta cea adevarata;
Bucura-te, ca multi dintre privitori au crezut prin tine în Hristos Dumnezeu, care te ocrotea ca pe o aleasa comoara;
Bucura-te, ca de adevaratul Dumnezeu nu te-ai lepadat niciodata;
Bucura-te, ca pentru aceasta, cu ma­rire vesnica ai fost împodobita;
Bucura-te, caci cu mari daruri te-a în­zestrat Domnul pentru care ai patimit sl viata ti-ai dat;
Bucura-te, si ne întareste în fata ispi­telor cu darul tau;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 6:

     Usureaza, cu rugaciunile tale, Sfânta Mucenita Chiriachi, nevoile vietii pamân­testi si gateste calea mântuirii pentru toti credinciosii din tara noastra, cei strajuiti de moastele sfinte ale mâinii tale, înain­tea carora, plecându-ne cu umilinta si cu credinta nestramutata rugându-ne, îl pre­amarim pe Dumnezeu cu cântare de lau­da: Aliluia!

Icosul 6:

     Fiind închisa în temnita, te-ai învred­nicit, preafericita, de cercetarea Domnului Hristos, care ti S-a aratat în slava, spu-nându-ti: Nu te teme, Chiriachi, de chinu­rile celor ce pot ucide trupul, dar nu si su­fletul. Darul meu este cu tine si din toate suferintele te voi izbavi”. Astfel ti-a vin­decat sângerarile, trupul ti-a împuternicit, sufletul ti-a înveselit, iar pe noi ne-a înva­tat sa-ti cântam asa:

Bucura-te, ca ai fost batuta fara mila pen­tru Hristos, care a rabdat batai pentru noi;
Bucura-te, ca prin rabdarea ta ai în­frânt pe vrajmasul cel nevazut;
Bucura-te, ca rani ai rabdat pe trupul tau pentru Domnul Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu însusi ti-a vin­decat ranile trupului tau cel fecioresc;
Bucura-te, ca Domnul Hristos, Lumina Lumii, ti S-a aratat în temnita;
Bucura-te, ca prin închisoarea pamân­teasca ai intrat în minunatul salas al cerului;
Bucura-te, ca ti-ai împodobit stralucita haina a muceniciei cu sângele tau varsat pentru credinta;
Bucura-te, ca si îngeri de lumina au fost trimisi sa te întareasca în suferinta;
Bucura-te, ca ei ti-au deschis usile la­casului ceresc al Domnului;
Bucura-te, ca, prin rugaciunile tale, noi ne vindecam de suferintele trupesti si su­fletesti;
Bucura-te, ajutatoarea noastra în ne­cazurile si în nevoile vietii pamântesti;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 7:

     Silindu-se întunecatul tiran sa te întoar­ca cu fagaduieli amagitoare si cu îngro­ziri înfricosate de la adevarata credinta, tu, stiind îndemnul lui Dumnezeu: „îndraz­niti, Eu am biruit lumea”, ai raspuns cu îndrazneala: „Nu te mai osteni, chinuito-rule, ca nu ma desparti cu nimic de Dum­nezeu, pe Care neîncetat îl voi lauda cântându-l: Aliluia!

Icosul 7:

     Intrecut-ai hotarele firii omenesti cu rab­darea ta, Sfânta Mucenita, si cu osteneIile tale ai biruit pe vrajmasul mântuirii oamenilor. Pentru aceasta si noi, care luam prin tine mare mângâiere în necazuri, îti cântam, preafericita Chiriachi:

Bucura-te, ca noian de vindecari ai izvorât cu sângele tau celor ce te cheama cu credinta în ajutor;
Bucura-te, ca asemenea lui Daniil, ma­rele prooroc, ai fost aruncata în mijlocul leilor;
Bucura-te, ca si leii s-au smerit înain­tea ta;
Bucura-te, ca Stapânul tau neîntrecut în putere, salbaticia lor în blândete a pre­facut;
Bucura-te, ca asemenea unei mielu­sele ai fost adusa spre moarte, pentru dragostea Mielului lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca la toate nevointele te-ai dat de bunavoie, numai sa nu fii despar­tita de Hristos Mântuitorul;
Bucura-te, ca neîncetat ai purtat grija de podoaba cea aleasa a sufletului;
Bucura-te, ca Lui l-ai adus ca dar cre­dinta, dragostea, chinurile si sângele tau;
Bucura-te, ca El a trimis înger, care te-a dezlegat de trup, înainte de a ti-l taia prigonitorii;
Bucura-te, ca sufletul, la Mirele Ceresc, de înger ti-a fost dus;
Bucura-te, ca si cetele cele straluci­toare îti cântau;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 8:

     Asemenea fiului celui ratacit din pa­rabola, ne-am cheltuit viata departe de adevarul cel neîntrecut al lui Dumnezeu si de dragostea Celui care din iubire s-a dat Crucii pentru noi, care prin ale noas­tre pacate ne-am lipsit de lumina si de mântuirea Lui. Dar vazând ca sfârsitul nostru se apropie si ca nu avem sprijin în ceasul cel înfricosat al Judecatii, strigam catre tine, Sfânta Chiriachi cea cu daruri daruita, sa ne ajuti cu puterea rugaciu­nilor tale, ca sa ne învrednicim de poca­inta, prin care sa cântam neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Cu dumnezeiasca râvna luptându-te împotriva necredintei si a pacatului, ai ie­sit biruitoare, Sfânta Mucenita Chiriachi. Pentru aceasta te laudam noi, credincio­sii, ca una ce esti învrednicita de mare har de la Dumnezeu, pentru care ti-ai dat trupul spre chinuire. Primeste, fecioara sfânta, odata cu rugaciunile si cântarile noastre de lauda:

Bucura-te, ca si chinuitorii s-au mirat de rabdarea ta cea îndelungata;
Bucura-te, a credintei crestinesti apa­ratoare neînfricata;
Bucura-te, ca însusi Dumnezeu a cau­tat spre patimile tale;
Bucura-te, ca numai pe câmpia desa­vârsitei curatii te-ai nevoit;
Bucura-te, ca pe calea cea grea a mu­ceniciei ai calatorit;
Bucura-te, ca ai fost încinsa cu putere de Sus, pentru razboiul împotriva celor de jos;
Bucura-te, ca ai fost îmbracata cu pla­tosa rabdarii asemenea apostolilor si mu­cenicilor;
Bucura-te, ca prin curajul tau ai stins puterea pagâneasca a îngrozirilor si a amenintarilor;
Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon ai cântat: „binecuvântat este Dum­nezeul parintilor nostri”;
Bucura-te, ca prin rugaciune din vapa­ia focului ai primit roua mântuirii;
Bucura-te, aparatoarea crestinilor de dogoarea necazurilor si de focul patimi­lor;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 9:

     Prin rugaciunile si prin patimirile tale pentru adevarul cel mântuitor, învrednici-tu-te-ai, mucenita prealaudata, de mare putere de la Dumnezeu de care nu te-a departat nici o suferinta, nici o îngrozire. De aceea si noi, de tot felul de necazuri învaluiti fiind, alergam la tine si te rugam: grabeste si te roaga pentru noi, pacatosii, ca sa nu ne osândeasca dupa pacatele noastre, ci sa ne miluiasca dupa mare mila Sa, pentru ca întotdeauna sa-l cântam cu inima vesela împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 9:

     De boli si de dureri fiind loviti si de tot felul de suparari fiind asupriti, de nedrep­tati si de neputinte înconjurati fiind, pen­tru credinta noastra, alergam cu dragoste la sprijinirea ta, de-Hristos-purtatoare Mu-cenita Chiriachi, si cu credinta te rugam: înalta mâinile tale catre Domnul Dumne­zeu, pentru care ai patimit, ca sa ne izba­veasca din toate încercarile, sa ne dea o viata linistita si sa ne pazeasca în pace si în neprihanire pâna la sfârsitul vietii, pe noi, ce cu evlavie îti cântam:

Bucura-te, ca de întinaciunea sufletu­lui si a trupului te-ai pazit neatinsa;
Bucura-te, ca n-ai voit a cunoaste lo­godnic pamântean;
Bucura-te, crin al fecioriei, care ai crescut în mijlocul spinilor idolesti;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de ve­selia lui Hristos;
Bucura-te, ca acolo de nesecata Lumi­na a lui Dumnezeu te îndulcesti;
Bucura-te, ca în corul fecioarelor ur­mezi Mirelui ceresc;
Bucura-te, ca si în cetele patimitorilor pentru Hristos salasluiesti;
Bucura-te, ca pe pamânt candela cre­dintei nestinsa ti-ai pastrat;
Bucura-te, ca ai stralucit în toata Anatolia si Bitinia cu stralucirea faptelor tale crestinesti;
Bucura-te, ca si în Nicomidia pe toti i-ai uimit cu frumusetea sufletului si bar­batia credintei;
Bucura-te, ca toti credinciosii iau în­demn de la barbatia ta cea nebiruita;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 10:

     Povatuitoare si ocrotitoare te punem vietii noastre pe tine, Chiriachi, aleasa mireasa si viteaza Mucenita a lui Hristos.Cârmuieste viata noastra cu pânzele ru­gaciunilor tale. Indrepteaza-ne la limanul mântuirii si ne izbaveste de ispitele pati­milor, pe noi, care împreuna cu tine cân­tam Preaputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     Vietuind în curatie si înfruntând barbateste pe hulitorii de Dumnezeu, ai stri­gat: „La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, si în muntele cel sfânt al Evan­gheliei m-am suit si nu ma înfricosez de cei ce vor sa ma întoarca de pe caile mân­tuirii”. Pentru aceasta si noi te laudam sl îti cântam unele ca acestea:

Bucura-te, fecioara, ca fecioria este casa lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca vitejia si curatia sunt sabii neînfrânte ale mucenicilor;
Bucura-te, ca nu ai luat în seama fru­musetea cea din afara a trupului cel pie­ri tor;
Bucura-te, ca ai pretuit frumusetea cea dinauntru dupa adevar;
Bucura-te, ca fecioria este dimpreuna vorbitoare cu îngerii;
Bucura-te, ca minunat ai înflorit ca o mladita din radacina sfânta a Evan­gheliei;
Bucura-te, ca ai odraslit roduri bogate pentru cei ce vietuiesc dupa cuvântul Domnului Hristos;
Bucura-te, ca viata ta este pentru toti credinciosii mireasma adevaratei vietuiri;
Bucura-te, ca mintea ti-ai luminat-o cu dumnezeiasca întelepciune;
Bucura-te, luna lucitoare prin care noaptea ratacirii noastre se lumineaza;
Bucura-te, a noastra grabnica ajuta­toare în nevoi si în necazuri;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 11:

     Când ispitele ne împresoara si ajutorul ne lipseste si când necazurile ne apasa, unde sa alergam, Sfânta Mucenita Chiri­achi, decât la Mântuitorul si la Preacurata Sa Maica si la tine, fecioara sfânta, care te-ai aratat neclintita în dragostea credin­tei si vrednica a fi ascultata de Dumnezeu, care ti-a daruit mare har de Sus. Pe Acela roaga-L, Sfânta Mucenita, sa nu ne paraseasca, ci, ca si pe Petru, Apostolul Sau, sa ne scoata din valurile vietii si din toate încercarile sa ne izbaveasca, spre a-l cânta în pace în toate zilele vietii noas­tre: Aliluia!

Icosul 11:

     Daca a vazut Apolinarie ca nimic nu izbuteste cu îngrozirile si cu chinurile, iar cei de fata urmau pilda ta si se faceau închinatori ai Dumnezeului tau si al nos­tru, a poruncit ca si pe toti aceia sa-i dea mortii, socotind necugetat ca se face smin­teala în poporul cinstitor de idoli. Apoi, cu momeli a încercat sa te îndeparteze de Hristos, dar neizbutind, porunca a dat sa fii taiata cu sabia. Primind cu bucurie vestea izbavirii de trupul cel patimitor si trecator, primeste si de la noi, Sfânta Mu­cenita, laude ca acestea:

Bucura-te, ca ti s-a dat vpie înainte de taiere sa te rogi cu glas Domnului tau;
Bucurâ-te, ca si atunci înainte de moarte ai învatat pe credinciosi sa ramâna neclintiti în credinta crestina;
Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a ascultat ru­gaciunea si a luat la El sfintit sufletul tau;
Bucura-te, ca trupul cel chinuit de pa­gâni a adormit linistit, uimind si prin aceas­ta pe ucigasii tai;
Bucura-te, ca pentru suferintele tale de pe pamânt, plata bogata ti-ai adunat în ceruri;
Bucura-te, ca ai fost primita cu dra­goste si cu cântari de lauda în cetele de Sus;
Bucura-te, ca atunci glas din cer s-a auzit strigând multimii: “Mergeti, fratilor, si propovaduiti pe Dumnezeu, cel în Tre­ime slavit”.
Bucura-te, ca ostasii si cei ce erau de fata s-au supus poruncii dumnezeiesti;
Bucura-te, ca aceasta s-a facut spre chinuirea trupurilor lor;
Bucura-te, ca prin aceasta si ei au pri­mit, împreuna cu tine, rasplata Mântui­torului Hristos;
Bucura-te, ca, prin rugaciunea si aju­torul tau, nadajduim a fi feriti de vesnica osânda;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 12:

     Trupul tau cel chinuit si martirizat a fost îngropat de catre binecredinciosii cres­tini în pamântul din care a fost luat. Izvor de binecuvântari se revarsau asupra celor ce se apropiau cu credinta si se rugau catre tine cu inima înfrânta si smerita. Bolile se vindecau, patimile se curatau, iar vrajmasii vazuti si nevazuti se potoleau. Prin harul Bunului Dumnezeu si purtarea de grija a pastorului Eparhiei Husilor, epis­copul lacob Stamati, o mâna din sfintele tale moaste, preafericita Mucenita Chiria­chi, cu cinste a fost asezata în biserica Manastirii Sfintilor Apostoli Petru si Pa-vel, ctitoria binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare, unde, împreuna cu Sfin­tii Apostoli, îl preamarim pe Dumnezeu cel închinat în Treime si îi cântam: Aliluia!

Icosul 12:

     Ca sa nu te lipsesti de dragostea lui Hris­tos si de mântuirea sufletului, nu te-ai temut, Sfânta Chiriachi, a-ti da trupul cel fecioresc la suferinte si a înfrunta pe pri­gonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a înspaimântat, bataile nu te-au slabit, închisoarea nu te-a înfricosat, fia­rele n-au putut sa te îngrozeasca, iar moartea ca pe o dulceata ai primit-o, prin care socoteai sa mergi mai grabnic la Mirele tau si Dumnezeul nostru. Pentru aceasta si noi îti cântam asa:

Bucura-te, ca prin curajul tau ai surpat chinurile pagânesti;
Bucura-te, ca mare cutremur a trimis atunci Dumnezeu si a spaimântat pe huli­torii Sai;
Bucura-te, ca acestia, cautând numai la cele pamântesti, nu au putut sa vada puterea ce-ti venea de Sus;
Bucura-te, ca prin rabdarea cea mai presus de fire ai întrecut puterile ome­nesti;
Bucura-te, ca l-ai ranit pe amagitorul Evei cu nevointele tale;
Bucura-te, ca ai înecat multimea zeilor pagânesti cu picaturile sângelui tau;
Bucura-te, ca esti slujitoare sfintelor noastre altare si tuturor credinciosilor pilda de curaj si buna cucernicie;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a birui pe împaratii si pe ostasii cei tari si înar­mati, învatându-ne prin aceasta sa-i biruim pe eretici si credinta ortodoxa sa o pazim;
Bucura-te, ca înarmata numai cu credinta si cu dragostea de Dumnezeu, ne-ai învatat cum sa dobândim împaratia Cerurilor;
Bucura-te, ca neîncetat stai în ajutorul celor care cu credinta se roaga si cu inima curata îti cânta;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, Sfânta Mucenita Chiriachi, primeste rugaciunile celor ce ne-am adunat în Biserica lui Dumnezeu ca sa cerem ajutorul tau si sa te laudam pentru vitejia ta. Nu înceta a te ruga Domnului tau si Dumne­zeului nostru lisus Hristos ca sa pazeas­ca întreaga tara a Moldovei, întreg pa­mântul românesc si întreaga lume, lucra­re a mâinilor Sale, iar pe noi si pe întreg poporul Sau sa ne binecuvânteze cu pace si sa ne ocroteasca de toata boala, de asupririle stiutilor si nestiutilor vrajmasi, de toate durerile sufletesti si trupesti: si sa împlineasca cererile noastre cele catre mântuire, învrednicindu-ne a-l cânta în­totdeauna: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Pornind pagânul împarat Diocletian pri­goana înfricosata pentru nimicirea Evan­gheliei lui Hristos, insufla groaza si îm­prastia moarte asupra dreptcredinciosi-lor crestini. Tu însa, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit porunci­le si nu te-ai înfricosat de îngrozirile tira­nului. Ai predicat pe Dumnezeul cel ade­varat si ai umilit pe vrajmasii Crucii. Pen­tru aceasta si noi îti cântam:

Bucura-te, ca ai avut parinti binecre-dinciosi pe Dorotei si Evsevia;
Bucura-te, ca si ei au fost chinuiti si ucisi, pentru ca au marturisit dreapta credinta;
Bucura-te, ca ai crezut în dragostea lui Dumnezeu si în ascultarea Evangheliei;
Bucura-te, ca ai venit în lume, în zi de Duminica, al carei nume îl porti;
Bucura-te, ca ai fost harazita Domnului înca de la nastere;
Bucura-te, ca viata virtuoasa ai dus din copilarie;
Bucura-te, ca preafrumoasa la chip ai fost, dar si mai aleasa ti-a fost frumuse­tea sufletului;
Bucura-te, ca preaînteleapta hotarâre ai luat sa ramâi fecioara;
Bucura-te, ca ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credinta vitejeasca si dragostea pâna la jertfa;
Bucura-te, ca prin nevointele tale, rodul mântuirii ti-ai agonisit;
Bucura-te, ca înaintea sicriului moaste­lor tale cazând noi, credinciosii, îti strigam:
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

si Condacul 1:

     Adunându-ne sa cerem ajutorul Sfintei Mucenite Chiriachi în nevoile si necazuri­le ce ne cuprind pe noi, sa o laudam pentru nevointele sale cele purtatoare de biru­inta si sa-i strigam cu credinta: Fecioara sfânta, roaga pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea cuvânt luminat, patrunderea min­tii si curatia în gând si în fapte bune, ca sa preamarim cum se cuvine vitejia ta prin care ti-ai dat trupul jertfa fara de prihana lui Hristos Dumnezeu, si sa-ti cântam tot­deauna: Bucura-te, Sfânta Mucenita Chi­riachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom