Acatistul Sfantului Ierarh si Martir Antim Ivireanul

(27 SEPTEMBRIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Tropar:

     Sfinte Parinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai rânduit pastori si învatatori turmei tale si cu întelepciune dumnezeiasca ai revarsat asupra acesteia râurile sfintelor cuvinte. Viata ai pus-o pentru pastoritii tai si cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos, Dumnezeu pe care roaga-L, Sfinte Ierarhe Antime, sa daruiasca pace si mare mila celor ce savârsesc sfânta pomenire a ta.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Aparatorul tuturor celor saraci, flamânzi si goi, te-ai aratat Sfinte Ierarhe Martire, tie ca unui Parinte preacuvios si înteleptit de Prea Sfânta Treime aducem din inima umilita, aceasta putina rugaciune, zicând: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1:

     Toti credinciosii dreptslavitori cunoscându-te ca pe un pastor neînfricat si chivernisitor de taine luminat, cu smerita evlavie te laudam:

Bucura-te, ca numele Sfântului Apostol Andrei l-ai purtat;
Bucura-te, ca toti cei oropsiti si parasiti la tine adapost au aflat;
Bucura-te, ca Mitropolit de un alt Sfânt Mare Mucenic ai fost numit;
Bucura-te, ca în scaunul arhieresc în încercari ai ramas neclintit;
Bucura-te, ca la înscaunarea ta în limba noastra româneasca ai vorbit;
Bucura-te, ca pe toti cei îndurerati si suferinzi tu i-ai ocrotit;
Bucura-te, ca tu însuti scapat din robie pe cei robiti i-ai miluit;
Bucura-te, ca pe cel împotrivitori întotdeauna i-ai rusinat;
Bucura-te, ca pe pagâni si pe cei lacomi de bogatii i-ai mustrat;
Bucura-te, ca porunca Mântuitorului de a iubi toate neamurile ai împlinit;
Bucura-te, ca prin smerenie, pe cele preaînalte le-ai dobândit;
Bucura-te, ca toti talantii duhovnicesti cu priceperea i-ai negutatorit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2:

     Diamant duhovnicesc rasarit în gradinile Ortodoxiei, îndelung, în tot locul, în toata vremea si în toate împrejurarile ai stralucit, iar acum în Biserica biruitoare a Domnului Cel în Treime Slavit tu cânti vesnic: Aliluia!

Icosul 2:

     Dreapta credinta si slujire prin Sfântul Botez ai primit, ajungând pentru Biserica lui Hristos, stâlp neclintit, pentru care noi toti îti cântam:

Bucura-te, cel ales de Dumnezeu, cu daruri împodobit;
Bucura-te, ca prin harul lui Hristos, mintea ti-ai sfintii;
Bucura-te, ca prin tine Mântuitorul Hristos în mai multe graiuri a vorbit;
Bucura-te, ca în multe manastiri prin tine darul a stralucit;
Bucura-te, ca si pamântul tarii noastre cu gândul tau curat l-ai înnoit;
Bucura-te, ca dreapta credinta, luminat ai slujit;
Bucura-te, ca învataturile eretice nu le-ai primit;
Bucura-te, ca toate cursele si ispitele demonilor le-ai biruit;
Bucura-te, ca împotriva obiceiurilor si naravurilor pagânesti ai luptat neobosit;
Bucura-te, ca pescar de oameni întru smerenia ascultarii te-ai aratat iscusit;
Bucura-te, ca neuitând locurile natale ale Iviriei si pe acelea le-ai ocrotit;
Bucura-te, ca pentru apararea dreptei credinte, mult ai patimit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3:

     Viata ta cu lotul îmbunatatita, Sfinte Ierarhe Martire Antim, mult a stralucit, pâna departe s-a vestit, de aceea te rugam primeste de la noi aceasta umilita rugaciune, ducând-o la tronul lui Dumnezeu, unde ai fost primit, cântând: Aliluia!

Icosul 3:

     Sfântul Mucenic Constantin Brâncoveanu Voievod, prin darul lui Dumnezeu în tara te-a chemat, iar poporul simtind harul tau te-a urmat. Pentru care si noi zicem unele ca acestea:

Bucura-te, minte prealuminata si cu totul curatita de patimile omenesti;
Bucura-te, împreuna slujitor cu cetele îngeresti;
Bucura-te, ca inima ta a devenit comoara de daruri duhovnicesti;
Bucura-te, cuget patrunzator al tainelor ceresti;
Bucura-te, vrednic împlinitor al poruncilor dumnezeiesti;
Bucura-te, suflet pecetluit, cu totul curat si luminat;
Bucura-te, ca în cugetari sfinte adeseori te-ai bucurat;
Bucura-te, ca sfintele scripturi toata viata le-ai cercetat;
Bucura-te, ca prin tainica si nebiruita ei putere, multe suflete ai salvat;
Bucura-te, podoaba duhovniceasca cu aleasa mireasma;
Bucura-te, ca prin darul lui Dumnezeu, ai rabdat orice cazna;
Bucura-te, ca în toate încercarile pe Hristos l-ai avut pavaza;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4:

     Deprins din copilarie cu greutatile vietii în robie, asprimile si rânduielile calugaresti le-ai primit întarindu-ie, în Duh si Adevar sa-i cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Multi dintre pastoritii tai de lumina slujirii tale s-au folosit, iar cei vorbitori, de saracia cugetarii lor au amutit. Pentru aceasta, smeriti, te rugam primeste de la noi aceste cântari:

Bucura-te, pastorule mult luminat al turmei Domnului Hristos;
Bucura-te, ca pe cei nevinovati de la vrajmasii vazuti si nevazuti i-ai scos;
Bucura-te, ca tu ereziile le-ai surpat;
Bucura-te, ca de primejdii si uneltiri, nu te-ai înfricosat;
Bucura-te, ca pe cei împotrivitori si înraiti i-ai surpat;
Bucura-te, ca mai mult decât orice, sfintenia adevarului ai iubit;
Bucura-te, ca numai Domnului cu vrednicie i-ai slujit;
Bucura-te, ca prin aceasta cu marii nevoitori te-ai asemanat;
Bucura-te, ca prin pilda ta înalta pe toti ne-ai îmbarbatat;
Bucura-te, ca pe noi, cei cu totul nepriceputi, cu dragostea cea sfânta ne-ai luminat;
Bucura-te, ca si pe cei de alte credinte i-ai cercetat;
Bucura-te, ca învataturile gresite totdeauna le-ai îndreptat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5:

     Chemând pe toti crestinii dreptslavitori în Biserica, lânga tine, si bucurându-se de slujirea ta, luminat au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

     Ca faclia în sfesnic ai fost aratat, parinte Ierarhe cu totul minunat, pe toti îndemnându-i la credinta curata, pentru care noi umiliti îti cântam neîncetat:

Bucura-te, ca si prin tine adevarata credinta s-a aratat;
Bucura-te, ca oile cuvântatoare în tine au avut pastor adevarat;
Bucura-te, ca si Patriarhul Ciprian te-a recunoscut ca pe un vas ales de Dumnezeu;
Bucura-te, ca rugul aprins al rugaciunilor nu s-a stins în manastirea ce poarta numele tau;
Bucura-te, ca toate uneltirile celui viclean le-ai biruit;
Bucura-le, ca pe slujitorii Sfântului Altar la sfintenie i-ai îndemnat;
Bucura-te, ca toti din izvorul cuvintelor tale s-au adapat;
Bucura-te, ca tu la rugaciunea inimii sl la lucrare, pe toti i-ai îndemnat;
Bucura-te, ca pe toti cei ce iubesc taina rugaciunii curate si neîncetate îi iubesti;
Bucura-te, ca prin cei cu totul smeriti, taine negraite rostesti;
Bucura-te, adâncule si smeritule slujitor al Sfintei Liturghii ceresti;
Bucura-te, ca tu cu sfintii îngeri împreuna slujesti;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 6:

     Domnul Tarii Românesti, de vrajmasii adevarului învinuit, cu smerenia, cu sfintenia si lumina întelepciunii tale pe toti i-am biruit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     Din dumnezeiasca iconomie, la Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul, cuvintele si evlavia ta rasunet curat au aflat, în scaunul Mitropoliei Tarii Românesti ramânând luminat, iar noi cu bucurie îti cântam asa:

Bucura-te, ca în Tara Româneasca Mitropolit prea luminat ai ramas;
Bucura-te, ca si pe cei sovaielnici si nepriceputi la credinta ortodoxa i-ai atras;
Bucura-te, ca tot poporul binecredincios la aflarea stirii mult s-a bucurat;
Bucura-te, ca pe toti cu sfânta si arhiereasca grija i-ai binecuvântat;
Bucura-te, ca toti preotii smeriti si înteleptiti de Dumnezeu te-au iubit si urmat;
Bucura-te, ca la apararea sfintei Ortodoxii pe toti credinciosii i-ai chemat;
Bucura-te, ca în cuvintele de foc dumnezeieste i-ai îmbarbatat;
Bucura-te, cuvântator stralucit si al învataturilor bisericesti aparator neînfricat;
Bucura-te, Arhiereu prea întelept, pururea de Dumnezeu ajutat;
Bucura-te, ca glasul tau ca un sunet a rasunat;
Bucura-te, ca pe multi demoni si uneltitori i-ai surpat;
Bucura-te, ca pe crestinii dreptslavitori si smeriti mult i-ai mângâiat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7:

     Propovaduind neîncetat cu sfintenie si înteleapta râvna cuvântul lui Dumnezeu, turma cea duhovniceasca ai ocrotit, întotdeauna Adevarului ai slujit, pe toti învatându-i sa-I cânte lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 7:

     Ca oarecând Sfântul Ioan Gura de Aur de rau voitori din scaunul arhieresc ai fost îndepartat si ca om de rând temnita si exil ai suferit. Pe acestea toate stiindu-le, noi îti cântam cu umilinta neîncetat:

Bucura-te, vas ales al sfintei slujiri dovedit;
Bucura-te, ca prin chinuri mucenicesti, smerenie desavârsita ai vadit;
Bucura-te, ca nedreapta osânda ai suferit;
Bucura-te, ca mânia vrajmasilor ai înfruntat;
Bucura-te, ca întemnitat fiind în rugaciune neîncetata te-ai aflat;
Bucura-te, ca îngerii Domnului în suferinta te-au mângâiat;
Bucura-te, ca pronia cereasca în tine s-a aratat;
Bucura-te, Arhiereu de trei ori stralucit si cu totul nebiruit;
Bucura-te, ca pe toate cele trecatoare desertaciuni le-ai socotit;
Bucura-te, ca din rautate în mâinile prigonitorilor ai fost dat;
Bucura-te, ca pe drumul exilului, Domnul cel Milostiv suferintele ti-a scurtat;
Bucura-le, ca prin milostivirea sa, mucenicie ai luat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8:

     Vestea despre sfârsitul tau pamântesc pe poporul cel dreptcredincios l-a îndurerat. De aceea, si noi, cinstind sfânta patimirea ta cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Cei care au uneltit si vremelnic de moartea ta s-au bucurat osânda asupra capului lor au adunat. Iar, noi, smeritii, îti cântam cu bucurie asa:

Bucura-te, neînfricat si adevarat Arhiereu al Domnului Hristos;
Bucura-te, stâlp al Bisericii Ortodoxe prea luminos;
Bucura-te, ca viclenia vrajmasilor Adevarului o ai vadit;
Bucura-te, ca de sfatul cel nedrept ai fost osândit;
Bucura-te, ca de raii uneltitori ai fost chinuit;
Bucura-te, ca în fata hulitorilor de Dumnezeu ai ramas neclintit;
Bucura-te, ca pe pagâni cu rugaciuni de foc i-ai biruit;
Bucura-te, ca toata slava cea desarta întru nimic o ai socotit;
Bucura-te, ca toate ispitele si batjocurile cu smerenia le-ai biruit;
Bucura-te, ca si bolnav fiind, în temnita prin rugaciuni te-ai întarit;
Bucura-te, ca smulgându-ti parul si barba, pagânii te-au mucenicit;
Bucura-te, ca nevinovat fiind, dupa pilda Mântuitorului ai suferit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9:

     În chinuri cumplite sfârsit mucenicesc ai primit, apoi în apele râului fiind azvârlit, Sfinte Parinte Ierarhe Antim, cununa muceniciei ai primit, pentru care cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Adevarul mortii tale martirice, neamul nostru cel crestinesc duhovniceste l-a înaltat si catre cunoasterea si cinstirea lui Dumnezeu l-a îndemnat, iar pilda muceniciei tale în toata lumea s-a aratat, pentru aceasta noi îi cântam lui Dumnezeu asa:

Bucura-te, lauda crestinilor si podoaba cea aleasa a arhiereilor;
Bucura-te, bucuria tainica a tuturor rugatorilor;
Bucura-te, ca suferintele tale si pe sfetnicii Domnitorului i-au îngrozit;
Bucura-te, ca marturia chinurilor tale adevarul muceniciei a adeverit;
Bucura-te, ca prin moartea ta, sângele tau pamântul Tarii noastre l-a sfintit;
Bucura-te, ca noi cei nevrednici si cu totul smeriti, te iubim;
Bucura-te, ca toate faptele tale, Sfinte Ierarhe si Martir, le marturisim;
Bucura-te, ca prin mijlocirile tale, Manastirea Antim duhovniceste a rodit;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale sfinte, cei necredinciosi s-au îmblânzit;
Bucura-te, ca în Sfânta Manastire a ta, prin ocrotirea Prea Sfintei Fecioare si a Tuturor Sfintilor, potrivniciile vremurilor s-au biruit;
Bucura-te, ca toate uneltirile celui râu s-au surpat;
Bucura-te, ca în Manastirea ta, izvor de minune ai aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 10:

     Viata si faptele tale sfinte, pe toti crestinii i-a ajutat, iar noi, Sfinte Ierarhe si Parinte Antim, bucurându-ne de acestea cântam împaratului Hristos: Aliluia!

Icosul 10:

     Toate minunile si lucrarile tale sfinte, în nevoi si în ispite ne întaresc, pentru care, cu smerenie te laudam, zicând unele ca acestea:

Bucura-te, prea întelept ierarh si parinte, cunoscator al doxologiilor ceresti;
Bucura-te, ca prin darul si lucrarea mâinilor tale, mestesugite podoabe bisericesti ai facut si Manastirii le-ai daruit;
Bucura-te, lucrator neobosit de slove si carti bisericesti;
Bucura-te, pastrator luminat de comori duhovnicesti;
Bucura-te, adânc mare si iscusit tâlcuitor de învataturi dumnezeiesti;
Bucura-te, stralucit sculptor, pictor, caligraf, xilograf si creator de armonii;
Bucura-te, cel ce ai scris în mod cu totul luminat nemuritoarele Didahii;
Bucura-te, iubitor mult înteleptit al stramosescului nostru grai;
Bucura-te, închinator în Duh si Adevar si locuitor prea fericit în Rai;
Bucura-te, ca ai lasat legamânt de milostivire si ajutor în nevoi pentru poporul tau;
Bucura-te, ca ai poruncit sa binevestim neîncetat Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca pilda de slujire orfanilor si nevoiasilor în Manastirea ta te-ai aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11:

     Învataturile si cuvintele tale sfintitoare stralucesc peste veacuri ca diamantele, Ierarhe Parinte Antim, si ne îndeamna sa cântam cu toti sfintii: Aliluia!

Icosul 11:

     Din dragostea fierbinte catre aproapele, toate lucrarile tale sfinte le-ai aratat. Iar prin sfârsitul tau mucenicesc, turma pastorita de tine Mântuitorului Hristos ai încredintat-o, pentru care cu zdrobire de inima îti cântam:

Bucura-te, prea luminate si neobosite Ierarh al Domnului Hristos;
Bucura-te, Martir cu îndrazneala sfânta la tronul cel luminos;
Bucura-te, ca sufletele noastre de sfânt grumazul tau le-ai atârnat;
Bucura-te, ca acestea sunt cuvintele tale pe care noi cu evlavie te pastram;
Bucura-te, ca si în rugaciuni lainice, noi jertfa ta o binecuvântam;
Bucura-te, ca poruncile tale cu umilinta nespusa noi smeritii le cercetam;
Bucura-te, ca în necazuri, griji si patimiri cu rugaciunile tale rabdam;
Bucura-te, ca în mare taina, rugul cel necuprins si lantul cel sfânt le pastram;
Bucura-te, ca atunci când slabim, pentru întarire, la tine alergam;
Bucura-te, ca greselile noastre cu rugaciunile tale le îndreptam;
Bucura-te, ca la tine, parinte ierarhe, dupa Dumnezeu cel în Treime slavit si Maica Preacurata, ca la toti sfintii ne rugam;
Bucura-te, ca în mare sfiala si cutremur, cu binecuviinta te laudam;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12:

     Pentru toate ostenelile, stiute si nestiute, vazute si nevazute, întelese si neîntelese, tainuite si descoperite, Domnul Atottiitorul cu mare cinste te-a proslavit si cu darul muceniciei te-a încununat, cântându-i cu toti sfintii neîncetat: Aliluia!

Icosul 12:

     Intrat în inimile noastre slabe, dar tematoare de Dumnezeu, sapat adânc cu litere de foc dumnezeiesc în constiintele noastre cutremurate de maretia jertfei tale arhieresti si mucenicesti, noi îti cântam aceasta cântare duhovniceasca:

Bucura-te, ca a ta arhierie muceniceste, în mare cinste, ai sfârsit;
Bucura-te, ca turma cea încredintata tie catre cele ceresti ai povatuit;
Bucura-te, adevaratule pastor, celor napastuiti ajutator;
Bucura-te, ca lupta cea dreapta si buna ai dat-o pilda tuturor;
Bucura-te, ca marilor ierarhi cu sfintenia le-ai urmat;
Bucura-te, ca Însusi Mântuitorul Hristos te-a încununat;
Bucura-te, ca prin viata la sfânta pe toti ierarhii i-ai luminat;
Bucura-te, ca înfricosata pilda de slujire le-ai lasat;
Bucura-te, ca pe cei mândrii cu totul i-ai rusinat;
Bucura-te, ca pe cei smeriti cu inima în toate împrejurarile i-ai aparat;
Bucura-te, ca si pe Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul barbatia sfinteniei l-ai învatat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, fericite Parinte, Ierarh si Martir Antim, te rugam cu umilinta si cu zdrobire de inima, asculta rugaciunile noastre si cere-I Domnului cel Milostiv si Mult Îndurat sa daruiasca Bisericii Sale, întarire si neclintire pâna la sfârsitul veacurilor, iar noua pacatosilor si nevrednicilor sai robi sa ne daruiasca iertare de pacate si bogata mila ca împreuna cu tine si cu toti sfintii sa-i cântam: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Toti credinciosii dreptslavitori cunoscându-te ca pe un pastor neînfricat si chivernisitor de taine luminat, cu smerita evlavie te laudam:

Bucura-te, ca numele Sfântului Apostol Andrei l-ai purtat;
Bucura-te, ca toti cei oropsiti si parasiti la tine adapost au aflat;
Bucura-te, ca Mitropolit de un alt Sfânt Mare Mucenic ai fost numit;
Bucura-te, ca în scaunul arhieresc în încercari ai ramas neclintit;
Bucura-te, ca la înscaunarea ta în limba noastra româneasca ai vorbit;
Bucura-te, ca pe toti cei îndurerati si suferinzi tu i-ai ocrotit;
Bucura-te, ca tu însuti scapat din robie pe cei robiti i-ai miluit;
Bucura-te, ca pe cel împotrivitori întotdeauna i-ai rusinat;
Bucura-te, ca pe pagâni si pe cei lacomi de bogatii i-ai mustrat;
Bucura-te, ca porunca Mântuitorului de a iubi toate neamurile ai împlinit;
Bucura-te, ca prin smerenie, pe cele preaînalte le-ai dobândit;
Bucura-te, ca toti talantii duhovnicesti cu priceperea i-ai negutatorit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

si Condacul 1:

     Aparatorul tuturor celor saraci, flamânzi si goi, te-ai aratat Sfinte Ierarhe Martire, tie ca unui Parinte preacuvios si înteleptit de Prea Sfânta Treime aducem din inima umilita, aceasta putina rugaciune, zicând: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Se face otpustul.

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE:

     Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarh si Martir, Parinte Antime, care, traind pe pamânt toate neputintele si ispitele, cu darul lui Dumnezeu le-ai biruit; roaga-te neîncetat si pentru noi nevrednicii, neputinciosii si pacatosii, ca sa primim îndelunga rabdare, dreapta socotinta, dragoste nefatarnica si lucratoare, credinta neclintita si drept slavitoare, nadejde tare, statornicie în toate încercarile si neclintita marturisire a credintei ortodoxe. Te rugam, smeriti, Sfinte Ierarhe Parinte Antime, cere-I Mântuitorului Hristos la tronul caruia a-i aflat sfânta îndrazneala ca sa trimita si asupra noastra darul sfinteniei întarindu-ne în gând, în cuvânt si în virtuti, spre slava vesnica a numelui tau cel sfânt. Sa ne ajute a sluji pe aproapele nostru în toata vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, cu puterea, cu lucrarea si cu harul Prea Sfintei si de viata facatoarei Treimi; Tatal, Fiul si Sfântul Duh, acum si pururea si în veacul vecilor. Amin!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom