Acatistul Sfantului Ierarh Leontie de la Radauti

(1 IULIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Preacuvinciosul ierarh, iubitoruluide nevointe duhovnicesti, inteleptului pastor al turmei celei cuvantatoare incredintate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi si intaritorului dreptei credinte cu dragoste sa-I cantam:Bucura-te, preacuvioase Parinte Ierarhe Leontie!

Icosul 1:

     Auzind glasul Evangheliei- ‘intrati pe poarta cea stramta si mergeti pe calea cea ingusta care duce la viata’,din copilarie ai pasit pe aceasta cale lund cu dragoste jugul lui Hristos si cu totul ai urmat Lui, lepadandu-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem tie, sfinte ierarhe Leontie:

Bucura-te, rugatorule fierbinte catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;
Bucura-te, ca iubind rugaciunea, teolog te-ai facut;
Bucura-te, ca mintea si inima pururea catre Domnul le-ai avut;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciune necontenita,ingerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca nevointele tale sihastresti cu neincetate rugaciuni le-ai luminat;
Bucura-te, ca rugaciunile tale scara catre cer ti s-au facut ;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale mangaiere ai dat celor ce veneau la tine;
Bucura-te, ca pe cei din primejdii cu rugaciunile tale I-ai izbavit;
Bucura-te, izbavitorule de patimele cele trupesti si sufletesti;
Bucura-te, intarirea credinciosilor;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 2:

     Catedrala Radautilor ca un rai duhovnicesc ti-a fost tie, parinte prea iubitorule al credintei ortodoxe; aici cu slavitii voievozi te-ai unit in sfintele rugaciuni catre Dumnezeu pentru Biserica si tara stramoseasca, cantand neincetat cu acestia lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

     Prea iubitor de liniste sihastreasca fiind, catre obstea cea mare a Lavrei te-ai indreptat, unde nevoindu-te duhovnicesti mintea ti-ai luminat cu lumina cunostintei de Dumnezeu, pentru care aceste laude aducem tie:

Bucura-te, omule ceresc in trup pamantesc;
Bucura-te, a ingerilor prea minunata privire;
Bucura-te, desfatarea raiului;
Bucura-te, chivernisitorul preaintelept al Tainelor lui Dumnezeu ;
Bucura-te, a cuviosilor cununa;
Bucura-te, al lavrei tale ocrotitor;
Bucura-te, al calugarilor prea intelept indrumator;
Bucura-te, ca pentru curatia sufletului tau, harul preotiei ti sa dat;
Bucura-te, ca pe aceasta cu smerenia inimii ai incununat-o;
Bucura-te, ca pe tine jertfa preacurata te-ai adus slujind Sfintele Taine;
Bucura-te, ca toata viata ta lui Hristos ai dat-o;
Bucura-te, lauda preotiei lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 3:

     Cunoscand ca vrednicirea slujirii preotesti numai oamenilor a fost data de Dumnezeu, la care ingerii din cer doar cu frica si cu cutremur privesc, tu cu acestia pururea ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

     Primind harul preotiei odata cu vrednicia de pastor al obstii sfintei manastiri Lavra, si mai mult ti-ai sporit nevointele duhovnicesti, curatindu-ti sufletul si luminandu-ti mintea, pentru care laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, al manastirii Lavra ocrotitor prin sfintele tale rugaciuni ;
Bucura-te, preaintelepte pastor duhovnicesc;
Bucura-te, parinte bun al celor straini ;
Bucura-te, al dreptei judecati invatator;
Bucura-te, odihna duhovniceasca a nevoitorilor;
Bucura-te, lumina caligarilor;
Bucura-te, inteleapta calauza spre mantuire;
Bucura-te, al tainicelor ganduri cunoscator;
Bucura-te, al celor slabi intaritor;
Bucura-te, iscusit invatator al cumpatarii;
Bucura-te, cel ce ai dat iertare spre indreptare;
Bucura-te, pururea ostenitor intru rugaciune;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 4:

     Precum cerbul doreste apele curate ale izvoarelor asa si tu pururea ai dorit linistea sfintelor nevointe, silindu-te a ajunge, ce darul lui Dumnezeu, la masura ingerilor, cu care neincetat ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     In pustie salasluindu-te, multi ucenici ti-ai facut, intre care cel mai iubit tie si cunoscut noua a fost Daniil Sihastrul, parintele duhovnicesc al binecredinciosilor Voievod Stefan cel Mare si Sfant,pentru care te laudam asa:

Bucura-te, privighetoarea pustiei;
Bucura-te, ca Moise intru rugaciune;
Bucura-te, cel ce in pestere tainica te-ai nevoit;
Bucura-te, vistiere a rugaciunii inimii;
Bucura-te, a Duhului Sfant desfatata salasluire;
Bucura-te, intru rugaciuni neadormit;
Bucura-te, a postitorilor lauda;
Bucura-te, al pustnicilor intelept povatuitor;
Bucura-te, al diavolilor inspaimantator;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, biruinta luptatorilor cu patimile stricatoare de suflet;
Bucura-te, purtatorule de Hristos Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 5:

     Retras in linistea sihastriei Putnei, cercetat ai fost de calugari si sredinciosi pe care i-ai folosit duhovniceste, cu darul lui Dumnezeu, Caruia I-ai cantat neincetat: Aliluia!

Icosul 5:

     Precum lumina aprinzandu-se in sfesnic se pune ca sa lumineze celor din casa, asa si tu ai fost randuit ca sa luminezi in sfesnicul slujirii arhieresti pe toti cei din casa lui Dumnezeu, Biserica noastra stramoseasca.Drept aceea, laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, arhiereule al lui Hristos;
Bucura-te, cel mare intre arhierei;
Bucura-te, indreptator al credintei;
Bucura-te, al turmei tale prea iubit parinte duhovnicesc;
Bucura-te, faclie care luminezi pe cei din intunericul pacatelor;
Bucura-te, lauda arhiereilor;
Bucura-te, cel ce ai injugat viata sihastreasca cu slujirea arhiereasca;
Bucura-te, intelept intaritor al dreptei credinte;
Bucura-te, cel ce ai taiat din radacini eresurile dracesti;
Bucura-te, stalp neclintit al crestinitatii;
Bucura-te, pilda slujirii preotiei lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 6:

     Jugul arhieriei impreuna cu cel al vietii calugaresti deopotriva purtand, ai urmat lui Hristos puitorul de nevointe, pastorind turma duhovniceasca in frica lui Dumnezeu si cu dragoste parinteasca cantand neincetat: Aliluia!

Icosul 6:

     Cunoscand raspunderea slujirii arhipastoresti si vazandu-te cuprins de slabirea puterilor trupului, toiagul arhipastoriei, cu frica lui Dumnezeu, I-ai incredintat altuia mai tare si in sfanta manastire Lavra te-ai retras intru privegheri si nevointe duhovnicesti, pentru care laude aducem tie:

Bucura-te, cel ce prin nevointele duhovnicesti vasul sufletului I-ai curatit;
Bucura-te, ca pe acesta l-ai sfintit cu harul cel de sus;
Bucura-te, templu preacurat al Sfantului Duh;
Bucura-te, ca asemanarea cu Dumnezeuti-a fost cununa vietii tale;
Bucura-te, blandule pastor al obstii tale;
Bucura-te, mangaietorule al nevoitorilor;
Bucura-te, cel ce ai agonisit bucuria raiului;
Bucura-te, tamaie inmiresmata prin harul Duhului;
Bucura-te, fierbinte rugator catre Dumnezeu;
Bucura-te, cel impreuna cu ingerii slujitor lui Dumnezeu;
Bucura-te, chipul bunatatii;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 7:

     Cunoscand aprpierea sfarsitului vietii tale pamantesti, obstea manastirii ai adunat-o in jurul tau si binecuvantand-o, cu pace te-ai mutat catre Dumnezeu, Caruia pururea ai cantat: Aliluia!

Icosul 7:

     Trupul tau cu adevarat templu al Duhului Sfant l-ai facut ,cu darul lui Dumnezeu, care in mormant fiind coborat,neincetat a izvorat dar de vindecari celor ce cu credinta si dragoste veneau la mormantul tau, pentru care laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, izvor nesecat de tamaduiri;
Bucura-te, alinarea celor indurerati;
Bucura-te, ca viata ta de rugaciune calauza crestinilor s-a facut;
Bucura-te, ca si dupa adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tai duhovnicesti;
Bucura-te, ca pe acestia in dreapta credintei I-ai intarit;
Bucura-te, inteleptule povatuitor pe calea dreptei credinte;
Bucura-te, lauda si cununa obstii manastiri Lavra;
Bucura-te, impreuna rugatorule cu Daniil Sihastrul;
Bucura-te, de Dumnezeu cuprinsule;
Bucura-te, faclie aprinsa in sfesnicul slujirii lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 8:

     Cunoscute fiind darurile lui Dumnezeu revarsate prin tine asupra credinciosilor si dupa adormirea ta, cu evlavie, din voia lui Dumnezeu, sfantul tau trup a fost scos din mormant si asezat cu cinste in racla, spre folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste lauda pe Dumnezeu,cantand: Aliluia!

Icosul 8:

     Fiind aduse cu cinste sfintele tale moaste in catedrala de la Radauti unde cu vrednicie ai arhipastorit, credinciosii neincetat au venit la tine sarutand sfintele tale moaste cu credinta si cu dragoste.Drept aceea cantare ca acesta aducem tie:

Bucura-te, invatatorule al dogmelor credinte ortodoxe;
Bucura-te, comoara de mare pret a credintei ortodoxe;
Bucura-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, grabnicule tamaduitor al celor bolnavi;
Bucura-te, limanul lin al celor invaluiti de multe necazuri;
Bucura-te, indreptatorul celor gresiti;
Bucura-te, pazitorul cel neclintit al randuielii Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, cel ce inchzi gurile celor hulitori de Dumnezeu;
Bucura-te, descoperitorul nedreptatii;
Bucura-te, al credinciosilor tare ajutator;
Bucura-te, taria oraselor si satelor noastre;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 9:

     Adevarat parinte te-ai aratat credinciosilor si dupa adormirea ta, ca tu impartasesti mangaiere si intaresti in savarsirea faptelor bune pe toti cei ce cu credinta canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Izvor nesecat de vindecari s-au aratat sfintele tale moaste tuturor celor care au credinta au venit si au cerut rugaciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, parintele orfanilor;
Bucura-te, sprijinitorul vaduvelor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, impaciuitorul celor invrajbiti;
Bucura-te, nadejdea celor nedreptatiti;
Bucura-te, descoperitorul furilor;
Bucura-te, cel ce dai intelepciune copiilor;
Bucura-te, pacea celor casatoriti;
Bucura-te, al bolnavilor doctor fara plata;
Bucura-te, a ostasilor imbarbatare;
Bucura-te, al calatorilor ocrotitor;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 10:

     Ierarh luminat cu mintea prin Duhul Sfant si parinte cu adevarat te-au aratat faptele vietii tale, ca cel care pururea ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     Teologhisitor cu adevarat ai fost prin rugaciunile tale, neincetat vorbind cu Dumnezeu, Caruia cu inima si cu buzele curatiti prin harul Sfantului Duh, laude I-ai adus. Drept aceea, si noi aducem tie cantarea aceasta:

Bucura-te, lauda arhiereilor;
Bucura-te, povatuitorule cel bun;
Bucura-te, sabie ascutita care tai eresurile;
Bucura-te, a credinciosilor bucurie;
Bucura-te, ca rusinezi pe cei vicleni;
Bucura-te, indreptarea celor rataciti;
Bucura-te, trambita cuvantarii de Dumnezeu;
Bucura-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi;
Bucura-te, candele nestinsa a credintei ortodoxe;
Bucura-te, margaritarul de mare pret al dreptei credinte;
Bucura-te, calauza inteleapta a pastorilor sfintiti prin harul preotiei;
Bucura-te, preasfintite slujitorule al harului Sfantului Duh;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 11:

     Sfintele tale moaste nenumarate faceri de bine au ravarsat, prin darul lui Dumnezeu, veacuri de-a randul, dar vitregia vremurilor a facut ca acest odor de mare pret al credintei noastre sa fie luat de cei rai si dus in locurinecunoscute pana astazi, din voia lui Dumnezeu, Caruia cu dragoste cantam: Aliluia!

Icosul 11:

     Desi au fost rapite sfintele tale moaste de cei rai, totusi a ramas amintirea facerilor tale de bine in inimile credinciosilor din neam in neam, pentru care laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, doctorul bolnavilor, carora lesne dai vindecari, cu darul; lui Dumnezeu;
Bucura-te, invatatorul infranarii;
Bucura-te, intaritorul postitorilor;
Bucura-te, preacuvioase parinte ierarhe;
Bucura-te, preafericite slujitorule sfintit;
Bucura-te, vorbitorule cu ingerii;
Bucura-te, ca ai slujit lepadat cu totul de cele ale lumi trecatoare;
Bucura-te, ca nefurata si nestricacioasa comoara ti-ai agonisit in cer;
Bucura-te, ca de cele pamantesti lepadandu-te, cele ceresti ai dobandit;
Bucura-te, vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucura-te, impreuna locuitorule cu ingerii in cer;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 12:

     Cetatea Radautilor, intarire in credinta si alinare in necazuri pururea te are pe tine, sfinte ierarhe Leontie, pentru care canta neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

     Neamuri straine de credinta ortodoxa si de tara, punand stapanire pe pamantul romanesc, nu au putut abate de la dreapta credinta pe fiii Bisericii noastre stramosesti avandu-te pe tine, sfinte ierarhe Leontie, ocrotitor si intarire neclintita, pentru care laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, a noastra tarie sufleteasca;
Bucura-te, zidul cel neclintit al credintei noastre ortodoxe;
Bucura-te, a noastra binecuvantare;
Bucura-te, grabnic ajutatorule;
Bucura-te, a Radautilor cununa;
Bucura-te, a Bucovinei lauda;
Bucura-te, impreuna rugator cu Daniil Sihastru si Voievodul Stefan cel Mare si Sfant;
Bucura-te, ierarhul cel prea ales al lui Dumnezeu;
Bucura-te, parintele nostru duhovnicesc;
Bucura-te, odraslia preacurata a Duhului Sfant pe pamantul Bucovinei;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale in dreapta credinta ne pastram;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale pe vrajmasii vazuti si nevazuti biruim;
Bucura-te, cununa Bisericii noastre stramosesti;

Bucura-te, Sfinte preacuvincioase Parinte Ierarhe Leontie!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, preacuvioase parinte ierarhe Leontie, cununa Bisericii lui Hristos si lauda credintei noastre stramosesti, izbaveste-ne din orice primejdie si roaga pe milostivul Dumnezeu sa pastreze pe toti fiii neamului nostru romanesc in dreapta credinta, in unirea dragostei si taria nadejdii implinirii dorintei noatre sfinte de a trai in pace impreuna, multumind pururea lui Dumnezeu pentru toate si cantandu-I: Aliluia

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Auzind glasul Evangheliei- ‘intrati pe poarta cea stramta si mergeti pe calea cea ingusta care duce la viata’,din copilarie ai pasit pe aceasta cale lund cu dragoste jugul lui Hristos si cu totul ai urmat Lui, lepadandu-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem tie, sfinte ierarhe Leontie:

Bucura-te, rugatorule fierbinte catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;
Bucura-te, ca iubind rugaciunea, teolog te-ai facut;
Bucura-te, ca mintea si inima pururea catre Domnul le-ai avut;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciune necontenita,ingerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca nevointele tale sihastresti cu neincetate rugaciuni le-ai luminat;
Bucura-te, ca rugaciunile tale scara catre cer ti s-au facut ;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale mangaiere ai dat celor ce veneau la tine;
Bucura-te, ca pe cei din primejdii cu rugaciunile tale I-ai izbavit;
Bucura-te, izbavitorule de patimele cele trupesti si sufletesti;
Bucura-te, intarirea credinciosilor;
Bucura-te, sfinte preacuvincioase parinte ierarhe Leontie!

si Condacul 1:

     Preacuvinciosul ierarh, iubitoruluide nevointe duhovnicesti, inteleptului pastor al turmei celei cuvantatoare incredintate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi si intaritorului dreptei credinte cu dragoste sa-I cantam:Bucura-te, preacuvioase parinte ierarhe Leontie!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom