Acatistul Sfantului Cuvios Vasile de la Poiana Marului

(15 APRILIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Tropar, glasul 8: Invatatorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povatui-torule al calugarilor, propovaduitorule al harului, dascalul rugaciunii mintii celei cu trezvie lucrate, Parinte Cuvioase Vasile, roaga pururea pe Hristos Dumnezeu sa mântuiasca sufletele noastre.

sau:

Întru tine, Parinte, cu osârdie, s-a mântuit cel dupa chip; ca, luând crucea, ai urmat lui Hristos; si, lucrând, ai învatat sa nu se uite la trup, ca este trecator, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, si cu îngerii împreuna se bucura, Cuvioase Parinte Vasile, duhul tau.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptatorul calugarilor, înaltimea cea stralucita a smereniei, cumpana cea dreapta a înfrânarii si solitorul cel tare al rugaciunii inimii, Cuviosului Parinte Vasile, sa-i aducem rugaciuni pentru izbavirea noastra si sa-i cântam: Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Icosul 1:

     De tânar, te-ai aratat iubitor de viata calugareasca, Parinte Vasile. Ai lepadat cu îndrazneala toata grija cea lumeasca si cu dragoste ai pornit pe calea cea aspra a sihastriei. Pentru aceea, cu smerenie si glas de bucurie, îti cântam:

Bucura-te, floare binemirositoare sadita în gradina vietii sihastresti;
Bucura-te, cel ce pururea vorbesti cu Iisus prin rugaciune;
Bucura-te, ca întru nevointe ti-ai petrecut viata calugareasca;
Bucura-te, ca îngerilor te-ai asemanat prin vietuire pustniceasca;
Bucura-te, împreuna-locuitorule cu sfintii care au bineplacut lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca din Muntii Buzaului ai facut un Athos românesc;
Bucura-te, mare iubitor si traitor al învataturii Sfintilor Parinti;
Bucura-te, ca te-ai hranit din dumnezeiestile Scripturi;
Bucura-te, ca întru tine numele lui Iisus s-a preamarit;
Bucura-te, ca pe ucenici i-ai învatat smerita vietuire;
Bucura-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 2:

     Cine nu te va ferici pe tine, Parinte Vasile, cel ce cu pricepere ai stiut sa alungi duhurile înselaciunii prin viata curata si placuta lui Dumnezeu, caci ai stralucit ca o faclie în gradina Maicii Domnului – pe pamântul românesc – unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

     Luminator preastralucit al calugarilor din manastirile românesti ai fost, fericite Parinte. Caci pilda faptelor si mireasma învataturilor tale au îndreptat pe multi catre viata cea îmbunatatita a împlinirii virtutilor sihastresti. De aceea, primeste si de la noi laude ca acestea:

Bucura-te, pom rasadit în gradina neamului românesc;
Bucura-te, ca prin tine s-a binecuvântat pamântul tarii noastre;
Bucura-te, ca noi, românii, te avem pururea rugator la Dumnezeu;
Bucura-te, ca te-ai facut povatuitor cinului calugaresc;
Bucura-te, ca te afli în ceata celor iubitori de credinta;
Bucura-te, ca ti-ai îndreptat pasii spre Tara Româneasca;
Bucura-te, ca în aceste tinuturi ai binevestit pe Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai întarit obstile manastirilor noastre;
Bucura-te, ca pe multi i-ai calauzit pentru viata pustniceasca;
Bucura-te, cel ce ai vietuit pe plaiurile Buzaului;
Bucura-te, ca la Poiana Marului ai fost pilda de rugaciune pentru monahi;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 3:

     Iubitor al rugaciunii lui Iisus si traitor în linistea sihastriei te-ai aratat, Parinte Cuvioase Vasile, si, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu sa te îndulcesti din roadele bunatatilor nepieritoare ale împaratiei cerurilor si de vederea fericirii Raiului, cântând cu îngerii neîncetat: Aliluia!

Icosul 3:

     Chemat de Dumnezeu la treapta Preotiei, Cuvioase Parinte Vasile, te-ai înfricosat de aceasta Sfânta Taina; pentru aceea, cu umilinta, îti strigam:

Bucura-te, ca vrednic ai fost de harul Preotiei;
Bucura-te, ca împreuna cu îngerii ai slujit;
Bucura-te, ca, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai daruit;
Bucura-te, ca pe multi i-ai împartasit de învataturi dumnezeiesti;
Bucura-te, ca de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit;
Bucura-te, cel ce viata ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucura-te, ca întru cele duhovnicesti tu stralucesti;
Bucura-te, ca acum în ceruri slujesti cu sfintii;
Bucura-te, cel ce esti cinstitor al Preotiei lui Hristos;
Bucura-te, podoaba de cinste a calugarilor evlaviosi;
Bucura-te, ca la Poiana Marului de mult folos ai fost ucenicilor tai;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 4:

     Prin tine, Cuvioase Parinte, multi calugari si credinciosi au descoperit deprinderea rugaciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slavind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, si noi, cu glas de multumire, cântam, împreuna cu toti sfintii, lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul 4:

     Scara duhovniceasca pâna la cer a fost, cu adevarat, viata ta, de Dumnezeu înteleptite; caci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugaciunile te-ai ridicat pâna la asemanarea cu Dumnezeu pe cât este cu putinta oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îti aducem laude ca acestea:

Bucura-te, osârduitorule al neîncetatei chemari a numelui lui Iisus;
Bucura-te, ca, prin rugaciune, cu duhul te-ai luminat;
Bucura-te, ca sufletul tau cu Dumnezeu l-ai unit;
Bucura-te, ca, prin evlavie, linistea sufleteasca ai dobândit;
Bucura-te, ca, prin post, trupul împotriva ispitelor ti-ai întarit;
Bucura-te, ca de la tine iubirea de Dumnezeu am învatat;
Bucura-te, ca ne-ai povatuit sa ne rugam Domnului cu luare-aminte;
Bucura-te, ca pururea cu îngerii te-ai rugat;
Bucura-te, cel ce ai împletit rugaciunea cu munca;
Bucura-te, ca pe vietuitorii schiturilor i-ai învatat smerita cugetare;
Bucura-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai calugarit;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 5:

     Cu bucurie, prealaudate Parinte, toate cetele calugarilor si adunarea credinciosilor savârsesc cinstita pomenirea ta; ca te-ai îmbracat cu fapta cea buna ca un viteaz ostas al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevarata ti-ai îngradit viata ta placuta îngerilor, care cânta împreuna cu tine lui Dumnezeu. Aliluia!

Icosul 5:

     Pe îngerul cel pamântesc placut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, sa-l laudam, dupa cuviinta, astazi, în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea:

Bucura-te, luceafarul de dimineata ca aurul stralucitor;
Bucura-te, purtatorule de faclie al calugarilor;
Bucura-te, mladita cea preafumoasa a pustiului;
Bucura-te, trandafirul cel cu bun miros al sihastrilor;
Bucura-te, povatuitorule al celor rataciti;
Bucura-te, camara cea cu bun miros a pustnicestilor nevointe;
Bucura-te, ca ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos;
Bucura-te, ca frumusetea vietii duhovnicesti ai dorit;
Bucura-te, ca, prin rugaciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca de vederea luminii taborice te-ai umplut;
Bucura-te, ca întru tine chipul lui Hristos a rodit;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 6:

     Ca si vazatorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevarat întelegator al vedeniilor si ai cunoscut ca Dumnezeu Se descopera aceluia care se leapada de sine si lasa pe Hristos sa vieze în inima si în sufletul sau, iar prin Duhul Sfânt cânta neîncetat. Aliluia!

Icosul 6:

     Prin tine, Cuvioase Parinte Vasile, viata calugareasca de la Poiana Marului s-a statornicit dupa rânduiala Athosului, unde postul si rugaciunea sunt caile desavârsirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, ne ridicam la înaltimea cerului. De aceea, si noi, straduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cântari:

Bucura-te, ca, prin smerenie, ai biruit pe nevazutii vrajmasi;
Bucura-te, iubitorule de isihie calugareasca;
Bucura-te, povatuitorul iscusit al monahilor nevoitori;
Bucura-te, ca ai statornicit în manastiri viata cea de obste;
Bucura-te, ca pe fratii din manastiri spre viata duhovniceasca i-ai calauzit;
Bucura-te, ca fagaduintele calugaresti pe multi i-ai învatat;
Bucura-te, cel ce ai pus buna rânduiala în manastirile de sub povatuirea ta;
Bucura-te, cel ce ai avut în jurul tau multime de ucenici;
Bucura-te, mare iubitor al rugaciunii inimii;
Bucura-te, cinstea calugarilor de pretutindeni;
Bucura-te, podoaba duhovniceasca a Eparhiei Buzaului si Vrancei;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 7:

     Cunoscator si împlinitor al Sfintelor Scripturi te-ai aratat, minunate Parinte Vasile, acestea ajutându-te sa întelegi lucrarile lui Dumnezeu din firea lucrurilor si sa te sârguiesti în viata isihasta, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat. Aliluia!

Icosul 7:

     Ne minunam de întelepciunea ta, Cuvioase Parinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belsug în întelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învatat smerita cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îti cântam:

Bucura-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi;
Bucura-te, pastratorule al Sfintei Traditii;
Bucura-te, pururea cugetatorule la cuvântul lui Dumnezeu;
Bucura-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice;
Bucura-te, îndemnatorule la trairea învataturilor dumnezeiesti;
Bucura-te, ca te-ai îmbogatit din comoara Sfintelor Scripturi;
Bucura-te, cel ce ai gasit reazem puternic în scrierile sfinte;
Bucura-te, ca te-ai adapat din apa duhovniceasca a Sfintilor Parinti;
Bucura-te, ca din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflacarat;
Bucura-te, ca în viata calugareasca, dupa pilda Cuviosilor Parinti, ai vietuit;
Bucura-te, ca pe ai tai ucenici cu iubirea frateasca a vietui i-ai învatat;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 8:

     Departându-te de tulburarile lumesti, viata sihastreasca ai împlinit, Parintilor Pustiei asemanându-te, placutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreuna cu dânsii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Vazând trairea ta în linistea sihastriei, Prealaudate, Parinte, cu adevarat, am înteles ca viata pustnicilor fericita este. Caci, întrarmându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor datator de roada duhovniceasca. Pentru aceea, îti cântam:

Bucura-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemanat cu pustnicii;
Bucura-te, ca te-ai facut pilda sihastrilor;
Bucura-te, ca pe diavol cu postul si cu rugaciunea l-ai rusinat;
Bucura-te, ca ai fost un mare vestitor al Filocaliei Parintilor;
Bucura-te, ca din învataturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adapat;
Bucura-te, ca de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceata rugaciunii lui Iisus;
Bucura-te, ca de la Cuviosul Ioan Scararul ai învatat trezvia în rugaciune;
Bucura-te, ca în toate ai urmat pe Sfintii Parinti;
Bucura-te, ca din Poiana Marului te-ai ridicat la cele ceresti;
Bucura-te, împreuna-locuitorule cu sfintii lui Dumnezeu în ceruri;
Bucura-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastra;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 9:

     Implinitor si propovaduitor al virtutilor crestinesti te-ai aratat, Cuvioase Parinte, iar taria cuvintelor tale a înfrumusetat cu stralucite podoabe pe credinciosii Bisericii stramosesti, care, urmând învataturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime laudat: Aliluia!

Icosul 9:

     Toate obstile calugaresti pe care le-ai povatuit, fericite Parinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovnicesti de profunda traire crestineasca; de aceea, minunându-ne, îti strigam asa:

Bucura-te, cel ce ne-ai lasat cuvinte ziditoare de suflet;
Bucura-te, ca multi prin ale tale învataturi s-au luminat;
Bucura-te, cel ce toata viata ti-ai închinat-o rugaciunii si scrierilor filocalice;
Bucura-te, ca, precum o albina iubitoare de dulceata florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemanat;
Bucura-te, cel ce ai deprins pe credinciosi a patrunde în taina sfintei rugaciuni;
Bucura-te, ctitor ales al multor manastiri cu rânduiala sfânta;
Bucura-te, ca ucenicilor tai le-ai poruncit sa urmeze cu sfintenie pravila calugareasca;
Bucura-te, ca spre desavârsirea îngerescului chip i-ai povatuit;
Bucura-te, ca din Poiana Marului o scoala a rugaciunii curate ai facut;
Bucura-te, ca sihastriile din Muntii Buzaului si ai Vrancei le-ai îndrumat;
Bucura-te, Parinte al calugarilor si povatuitor al credinciosilor;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 10:

     Intocmai ca un înger ai vietuit pe pamânt, fericite Parinte, iar dupa mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreuna-vietuire cu îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea negraita, înalti neîncetat cu cetele ceresti Prea Sfintei Treimi cântarea. Aliluia!

Icosul 10:

     Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeiestile Scripturi ca sfintii vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glasuia ca minunat este Dumnezeu întru sfintii Sai; pentru aceea, si noi, cunoscând ca Dumnezeu te-a preamarit în ceruri, precum tu L-ai preamarit pe pamânt, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem asa:

Bucura-te, cel ce în ceruri ti-ai pregatit salasul vesniciei;
Bucura-te, ca în cartea vietii numele tau se afla scris;
Bucura-te, ca mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei;
Bucura-te, ca ne-ai învatat a cugeta la cele ceresti;
Bucura-te, cel ce ne-ai povatuit ca ascultarea este de mare pret;
Bucura-te, ca, prin purtare de grija, ucenici în douasprezece manastiri buzoiene si vrâncene ai rânduit;
Bucura-te, ca, prin tine, Poiana Marului a devenit loc mult iubit;
Bucura-te, ca numarul sfintilor români l-ai sporit;
Bucura-te, cel ce pururea te rogi pentru usurarea necazurilor noastre;
Bucura-te, cel ce mijlocesti pentru mântuirea tuturor;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 11:

     Cale spre ceruri a fost viata ta, Cuvioase Parinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuti, pâna la Dumnezeu, Caruia se cuvin toata slava si închinaciunea, iar de la noi cuvenita cântare îngereasca: Aliluia!

Icosul 11:

     Dupa truda vietii sihastresti, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite Parinte. Si, stralucind în lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, nu înceta sa mângâi pe fiii tai care se nevoiesc în iuresul necazurilor vietii si care striga asa:

Bucura-te, ca viata ta a fost o neîncetata jertfa sfânta;
Bucura-te, ca ti-ai pregatit comori în ceruri din ale tale fapte bune;
Bucura-te, ca, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele ceresti;
Bucura-te, ca ne-ai învatat sa ne lepadam de cele lumesti;
Bucura-te, ca, prin viata ta, ne-ai dat pilda de smerenie;
Bucura-te, cel ce pe calugari la deasa spovedanie si la împartasire i-ai povatuit;
Bucura-te, ca ne-ai învatat sa cugetam la cele de sus;
Bucura-te, cel ce prin testament ai lasat rânduiala sfânta în manastiri;
Bucura-te, ca, prin sfintele tale rugaciuni, de ispite si necazuri ne feresti;
Bucura-te, cel ce ne-ai îndemnat sa ne ridicam din întinaciunea pacatelor;
Bucura-te, mângâierea monahilor si a credinciosilor osârduitori;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 12:

     Propovaduitor al rugaciunii inimii si învatator al înfrânarii te-ai aratat pe tine, Cuvioase Parinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinsteste dupa cuviinta, dând slava lui Dumnezeu, Caruia si noi Îi cântam. Aliluia!

Icosul 12:

     Luminator al dreptei credinte si chip blândetilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Parinte Vasile, de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îti strigam asa:

Bucura-te, cel ce locuiesti în ceruri dimpreuna cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce din pruncie ai fost hranit cu pâinea vietii;
Bucura-te, ca mai presus de toate ai ales calea îngereasca a calugariei;
Bucura-te, ca la Dumnezeu ai cugetat ziua si noaptea prin rugaciune;
Bucura-te, cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pamânt prin viata duhovniceasca;
Bucura-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugaciunii lui Iisus;
Bucura-te, ca rugaciunile tale ca o tamâie de buna mireasma la ceruri s-au înaltat;
Bucura-te, cel ce ti-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei;
Bucura-te, cel ce ai învatat pe toti sa ceara mila lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca purtând Crucea lui Hristos te-ai întarit sufleteste;
Bucura-te, îndrumatorule duhovnicesc al vestitului Staret Paisie de la Neamt;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, de trei ori fericite, Cuvioase Parinte Vasile, podoaba cea aleasa a calugarilor, bucuria cea sfânta a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al rabdarii, trâmbita cea netacuta a rugaciunii inimii, îngereasca minte care ai înmultit talantul încredintat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinsi de tot felul de necazuri si de ispite, si te roaga lui Dumnezeu sa ne învredniceasca, la vremea potrivita, de cereasca Sa Împaratie, ca neîncetat, împreuna cu îngerii, sa cântam Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     De tânar, te-ai aratat iubitor de viata calugareasca, Parinte Vasile. Ai lepadat cu îndrazneala toata grija cea lumeasca si cu dragoste ai pornit pe calea cea aspra a sihastriei. Pentru aceea, cu smerenie si glas de bucurie, îti cântam:

Bucura-te, floare binemirositoare sadita în gradina vietii sihastresti;
Bucura-te, cel ce pururea vorbesti cu Iisus prin rugaciune;
Bucura-te, ca întru nevointe ti-ai petrecut viata calugareasca;
Bucura-te, ca îngerilor te-ai asemanat prin vietuire pustniceasca;
Bucura-te, împreuna-locuitorule cu sfintii care au bineplacut lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca din Muntii Buzaului ai facut un Athos românesc;
Bucura-te, mare iubitor si traitor al învataturii Sfintilor Parinti;
Bucura-te, ca te-ai hranit din dumnezeiestile Scripturi;
Bucura-te, ca întru tine numele lui Iisus s-a preamarit;
Bucura-te, ca pe ucenici i-ai învatat smerita vietuire;
Bucura-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;
Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

si Condacul 1:

     Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptatorul calugarilor, înaltimea cea stralucita a smereniei, cumpana cea dreapta a înfrânarii si solitorul cel tare al rugaciunii inimii, Cuviosului Parinte Vasile, sa-i aducem rugaciuni pentru izbavirea noastra si sa-i cântam: Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

Se face otpustul.

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE:

     Sfinte Cuvioase Parinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu si mostean al Împaratiei cerurilor, care împreuna cu îngerii si cu sfintii vietuiesti, pe tine te rugam cu lacrimi si cu umilinta: izbaveste-ne, prin sfintele tale rugaciuni, de multimea ispitelor si a necazurilor, de poftele cele vatamatoare ale trupului si de gândurile cele rele care se abat asupra noastra. Fii rugatorul celor din manastiri, care, din iubire si credinta fata de Domnul Iisus Hristos, au lasat toata grija cea lumeasca, pentru ca, împreuna cu tine, sa slujeasca mereu lui Dumnezeu în viata pustniceasca. Tu esti si mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos si Biserica cea una, sfânta, soborniceasca si apostoleasca. Catre tine, Cuvioase Parinte, îndreptam aceasta smerita rugaciune, pe care sa o duci înaintea Tatalui ceresc ca pe o tamâie cu buna mireasma. Fa-ne sa avem în minte si în inima rugaciunea lui Iisus. Uneste pe toti crestinii în aceeasi credinta dreptmaritoare si ne învredniceste sa dobândim fericirea Raiului, în veci. Amin!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom