Acatistul Preacuvioaselor Maici Olimpiada si Eupraxia

(25 IULIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Toata limba sa se miste catre lauda fecioarelor si tot graiul omenesc cân­tari sa alcatuiasca celor ce din tinerete luându-si crucea pe umeri, catre Hristos au alergat si poruncile tui cu osârdie le-au urmat, si toata bogatia pamân­teasca defaimând-o au cautat numai pe cea cereasca, iar noi cântându-le stri­gam: Aliluia!

Icosul 1:

     Ingerestile cete din cer s-au bucurat vazându-te împodobita cu fecioria, prea-înteleapta Eupraxia, iar noi oamenii pe pamânt minunându-ne de bunul neam al sufletului tau, cântam tie unele ca aces­tea:

Bucura-te, Eupraxia cea frumoasa si de neam împaratesc;
Bucura-te, ca prunca în vârsta de cinci ani, dupa lege te-ai logodit;
Bucura-te, ca dulceata logodnicului tau nu o ai cunoscut;
Bucura-te ca tatal si mama ta, dupa nasterea ta în curatie au petrecut;
Bucura-te, ca Hristos pentru El logod­nica te-a primit;
Bucura-te, ca hora fecioarelor s-au bucurat de logodirea ta cu Hristos;
Bucura-te, ca multimea diavolilor s-a biruit de a ta multa postire;
Bucura-te, ca prin drumul smereniei înspre Hristos ai calatorit;
Bucura-te, ca prin multa nevointâ pe Satana l-ai biruit;
Bucura-te, ca acum dantuiesti cu în­teleptele fecioare în hora lor cereasca;
Bucura-te, ca în ceruri cu desfatarea celor negraite te veselesti;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînteleapta!

Condacul 2:

     Vazându-se pe sine Sfânta fecioara Eupraxla în Manastirea cea din Tebaida Egiptului în care se nevoiau o suta trei­zeci de monahii pustnicindu-se, te-ai umplut de râvna a fi si tu urmatoare vie­tii lor si fiind în vârsta de numai sapte ani, ai început a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

     Intelegerea cea nepriceputa a dum­nezeiestii iconomii, pe cât este cu pu­tinta firii omenesti, cunoscând-o sfânta fecioara, Preacuvioasa Olimpiada, a primit legiuita logodire cu fiul lui Ne-vredie Eparhul, dar acelui logodnic firul vietii rupându-se si murind, fecioara neispitita de el ramânând, dupa vredni­cie cu datorie o cinstim cu laude ca acestea:

Bucura-te, stea a Tarigradului care al rasarit din parinti slaviti si de neam mare;
Bucura-te, fiica fui Anisle Senatorul si a Olimpiadei fiice;
Bucura-te, ca dupa moartea parin­tilor tai, ai ramas mostenitoarea multei bogatii;
Bucura-te, ca din aceasta bogatie pe multi saraci ai ajutat;
Bucura-te, ca din economia ta Bise­ricile ca pe niste mirese ale lui Hristos le-ai împodobit;
Bucura-te, ca din aceleasi bogatii, manastirile mult le-ai ajutat;
Bucura-te, ca vaduvelor si sarmani­lor mult ai fost folositoare;
Bucura-te, ca pustnicilor sl vietuito­rilor din pustie, tu le-ai fost hranitoare;
Bucura-te, cercetarea bolnavilor sl ocrotirea strainilor;
Bucura-te milultoarea temnitelor si mângâierea scârbitilor;
Bucura-te, a surghiunitilor milui-toare;
Bucura-te, a multor tari darnica si înduratoare;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa!

Condacul 3:

     Putere de sus din Harul si daruirea Sfântului Duh, primind fecioara Olim­piada, te-ai împotrivit vointei marelui împarat Teodosie si chiar si silita fiind de catre el, pentru frumusetea si înte­lepciunea ta, a te logodi cu rudenia sa Elpidie, tu nicidecum nu ai vrut a te învoi la aceasta, ci ai ales în feciorie â cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

     Având fecioara Inima plina de darul Sfântului Duh când te-a întrebat egu­mena Teodula: “Doamna mea, Eupraxia, iubesti pe surorile acestea?”, atunci tu cu multa evlavie sl cu bucurie ai ras­puns: Da, Doamna, va iubesc pe voi, iar egumena repetându-i întrebarea a doua si a treia oara precum Hristos Sfântului Apostol Petru, tu, nu ca o prunca, ci ca o înteleapta ai zis: „Eu va iubesc pe voi si pe Hristos”. Deci, minunându-se de întelepciunea ta si a raspunsului ce ai dat, noi toti cântam tie asa:

Bucura-te, mieluseaua cea cuvânta­toare, care ai mers în urma pastorului;
Bucura-te, porumbita fara rautate, care ai zburat din satul logodnicului;
Bucura-te, prunca care desi n-ai îm­plinit bine sapte anisori esti bine ras­punzatoare;
Bucura-te, fiica a mamei cea mult credincioasa sl multînduratoare;
Bucura-te, grabnica alergatoare ca­tre Icoana Mântuitorului Hristos care de egumena ti-a fost aratata;
Bucura-te, buna lucratoare a porun­cilor Aceluia catre care ai mers si L-ai sarutat;
Bucura-te, neîndoita credinta, dra­goste si nadejde a maicii tale;
Bucura-te, ascultarea, rabdarea si smerenia nebiruita a monahiilor;
Bucura-te, apriga luptatoare a pati­milor si a înfrânarilor trupesti;
Bucura-te, icoana faptelor bune su­fletesti;
Bucura-te, împodobirea fecioriei;
Bucura-te, slava si lauda cetelor mo­nahicesti;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea prea înteleapta!

Condacul 4:

     Vifor de gânduri pline de neghina având în mintea sa Ghermana, s-a um­plut de zavistie asupra ta si a sufletului tau si cu multe defaimari te ocara, dar întelegând egumena Teodula, s-a sâr-guit a tamadui prin rugaciune boala ei sufleteasca si leproasa, iar dimpreuna cu tine, fecioara Eupraxia, mângâin-du-se de Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!

Icosul 4:

     Auzind fecioara Olimpiada marele împarat Teodosie, tatal lui Arcadie si a lul Onorie de frumusetea si de întelepciunea ta, a trimis la tine de multe ori pentru a te ruga sa te însotesti cu rude­nia sa. însa tu, nicidecum n-ai voit si, desi te-a amenintat cu multe îngroziri împaratesti, tu ca un turn neclintit ai ra­mas si ai alergat la dragostea lui Hris­tos. Mirele tau cel ceresc. Drept aceea mi-nunându-ne de întelepciunea ta, zicem:

Bucura-te, mieluseaua care ai alergat catre Hristos, Pastorul Bisericilor;
Bucura-te, oaie cuvântatoare care ai urmat Mântuitorului lisus Hristos;
Bucura-te, porumbita Care grabnic ai zburat din gunoiul bogatiilor lumesti;
Bucura-te, albina care ai adunat mie­rea cu care pe noi ne îndulcesti;
Bucura-te, privighetoare care pe noi ne îndulcesti prin glasul cântarilor tale;
Bucura-te, trâmbita mult rasunatoa­re, care ai chemat saracii spre mitele tale;
Bucura-te, corabie care plutesti asu­pra valurilor lumesti;
Bucura-te, anghira tare, care opresti taberele navalirilor dracesti;
Bucura-te, cetate care aperi pe cei buni si binecredinciosi;
Bucura-te, casa de adapostire celor neputinciosi;
Bucura-te, darnica miiuitoare a vadu­velor si a sarmanilor;
Bucura-te, ajutatoarea tuturor Arhie­reilor;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasa!

Condacul 5:

     Stea luminoasa, daruita de la Sfântul Duh, a stralucit în inima ta, fecioara Olimpiada preafericita, când împaratul mâniindu-se asupra ta, a poruncit epar-hului cetatii ca pe toata averea bogatiei tale sa o ia în stapânirea sa, lucru pen­tru care nu te-ai mâhnit, ci cu bucurie mare i-ai multumit ca te-a usurat de sar­cina bogatiei pamântesti, încât cu înles­nire sa cauti la cele ceresti si fara de împiedicare sa cânti lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5:

     Vazând numarul pruncilor celor ce boleau de tot felul de neputinte ca se vindecau prin rugaciuni, multi alergau cu lacrimi catre locuinta ta, preafercita Eupraxla, cerând tamaduire si, luârtdu-si sanatosi pe copiii lor, se întorceau cu bucurie si strigau tie unele ca acestea:

Bucura-te, deschiderea urechilor auzului, celui din nastere surd;
Bucura-te, buna graire si dezlegare a limbii celui mut;
Bucura-te, a mâinilor slabanoage însanatosire;
Bucura-te, a picioarelor copilului olog grabnica alergare:
Bucura-te, a maicii scârbite pentru copilul cel bolnav, mare bucurie;
Bucura-te a «copilului neputincios multa vioiciune;
Bucura-te, a femeii ce se îndracea, izbavire;
Bucura-te, tamaduirea femeii Gher-mana, ce venea de la cea îndracita;
Bucura-te, izgonirea diavolilor ce locuiau în acea femele;
Bucura-te, ca de acea minune toale surorile se mirau;
Bucura-te, ceea ce cu toiagul Egu­menei Teodula, pe diavol îl goneai;
Bucura-te, ca sub acelasi toiag minu­nile tale le ascundeai;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hrlstos cea preaînteleapta!

Condacul 6:

     Marturisind, preaînteleapta Eupraxia, Cuvioasei lulia ispitirea diavolestii bân­tuiri ce în somn îti adusese vicleanul, ai primit bunele ei sfatuiri si grabnic ai spus asupririle diavolului, catre egume­na, de la care luând povatuire, prin post si rugaciune, ai rusinat pe ispititorul ca pe un bârfitor, aratând ca nu stia sa cân­te ca la început lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     Stralucind cu frumusetea si cu cin­stita vietuire prin lucrarea faptelor bune Cuvioasa Olimpiada, ai facut a se mi­nuna de petrecerea ta nu numai pe Arhierei, ci si pe Prea Sfintitul Patriarh Nectarie, de catre care cinstita ai fost prin bisericeasca slujire a diaconiei, în care cu cuviosie slujind, vrednica te-al facut a fi privitoare tainelor dum­nezeiesti. Drept aceea, te rugam pri­meste de la noi acesta cântari:

Bucura-te, a doua Ana, vaduva du­hovniceasca si a noii legi;
Bucura-te, ca necontenit ai stralucit la slujba bisericeasca;
Bucura-te, ca toata viata ta ai petre­cut-o în neprihanire;
Bucura-te, ca de Teofil Patriarhul Alexandriei ai fost nedreptatita;
Bucura-te, a Samarineanului din Evanghelie, urmatoare adevarata;
Bucura-te, a barbatilor celor sfinti primitoare;
Bucura-te, ca îi izbavesti îndata din nevoi pe toti bolnavii ce nu au unde a-si pleca capul;
Bucura-te, a nevoilor acelora ajuta­toare;
Bucura-te, ca toata bogatia ta al împartit-o saracilor;
Bucura-te, ca si Hristos pentru a-ceasta în lacasurile cele ceresti te-a primit;
Bucura-te, lucratoarea înaltelor fapte bune;
Bucura-te, ca prin acelea ne îndul­cesti pe noi ca si cu niste lapte;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasa!

Condacul 7:

     Vrând vazutii vrajmasi a goni de pe scaunul patriarhal al Constantinopolu-lui pe Arhiereul lui Hristos, loan Hri-sostom, tu plângere si multe lacrimi ai varsat, pentru aceasta fericita Olimpia­da, împreuna cu Pentadia, cu Procla si cu Salvina, ascultând învataturile lui din epistole si mirându-va de întelepciunea mângâietoarelor lui cuvinte, pomenire ati facut pentru el în rugaciunile voas­tre, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

     Aratatu-s-a în vedenie în vis Egume­nei Teodula, tatal tau Antigon, fiind în siava mare, stând înaintea lui Hristos si rugându-L pe El sa porunceasca maicii tale, fericita Eupraxia, a lasa cele pa­mântesti si a se muta în lacasurile cele vesnice si vestindu-i-se vedenia, nu nu­mai ca nu s-a tulburat, ci si foarte mult s-a bucurat, si îndata chemându-te pe tine, fiica sa cea iubita, ca o maica buna te învata, sfatuindu-te de cele folositoa­re sufletului. Iar tu, ca una ce parca nu erai de 12 ani, ci ca o desavârsita, cu dragoste ascultai învataturile ei, drept aceea minunându-ne de întelepciunea ta, strigam:

Bucura-te, fiica buna, care ai ascultat învataturile maicii tale;
Bucura-te, floare bine mirositoare, care ne veselesti prin miresmele tale;
Bucura-te, narcisa, care rupându-te îndata si lacrimezi;
Bucura-te, ascultatoare. puna, care toate învataturile maicii tale le urmezi;
Bucura-te, garoafa cu buna mirosire;
Bucura-te, tabla care ne arati buna tâlcuire;
Bucura-te, mieluseaua BunuluiPastor;
Bucura-te, ca duhul tau sta în mâna lui ca un inel preafrumos;
Bucura-te, vioara bine acordata si frumos rasunatoare;
Bucura-te, nastrapa care ne adapi pe noi cu bautura întelegatoare;
Bucura-te, oglinda care arati curat lucrarea faptelor bune;
Bucura-te, podoaba cinului caluga­resc pare alergi pe calea faptelor bune;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînteleapta!

Condacul 8:

     Vazând înstrainarea maicii tale iubi­te, preaîntejeaptâ Eupraxia, te-ai înstrainat îndata de toate cele lumesti si ar privit cu ochii mintii la cele ceresti si spre toate faptele cele bune te-ai ne­voit, spre care întraripându-te grabnic ai zburat catre ele, spre înaltimea ce­restilor lacasuri, unde acum te vese­lesti împreuna cu fecioarele cele înte­lepte si auzi pe cei ce cânta: Aliluia!

Icosul 8:

     Cu totul supunându-te învataturilor Arhiereilor fui Hristos, fericita Olimipla-da, cu osârdie ai urmat sfaturile Sfân­tului loan Hrisostom si nu te-ai departat de la slujirea Bisericii, ci cu dragoste al primit napastuirea eparhului ce a pus foc spre arderea Cetatii Patriarhale, la care tu ai raspuns prin a da dar de aur spre împodobirea Bisericii lui Hristos, iar lasând tu Constantinopolul ai plecat la Clzic, ca sa dai loc mâniei vrajmasi­lor celor ce te napastuiau; deci, si noua celor ce te rugam pe tine, tlnde-ne mâ­na de ajutor ca sa strigam:

Bucura-te, a vazutilor vrajmasi ier­tare;
Bucura-te, a napastuitilor îndreptare;
Bucura-te, ajutatoarea celor lipsiti;
Bucura-te, odihnitoarea celor osteniti;
Bucura-te, îmbracamintea celor goi;
Bucura-te, ocrotitoarea celor straini;
Bucura-te, împodobitoarea Bisericilor;
Bucura-te, podoaba Arhiereilor;
Bucura-te, a multor nevoi patimitoare;
Bucura-te, a diavolilor izgonitoare;
Bucura-te, ca ai primit mângâiere în surghiun de la loan Hrisostom;
Bucura-te, ca în Nicomidia multe chi­nuri ai suferit;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa!

Condacul 9:

     Toata frumusetea trupului ai trecut-o cu vederea, preacuvioasa Olimpiada, sla­va si bogajia întru nimic socotindu-le, te-aJ întraripat întru credinta iar mintea, lepadând toate cele lumesti, catre cele ceresti ai îndreptat-o, unde acum, nu ca prin oglinda, ci învederat privesti cele ce ai dorit, si pentru aceasta auzi de la toti: Aliluia!

Icosul 9:

     Ritoriceasca lauda de ti-am aduce, preacuvioasa Eupraxia, tot n-am putea dupa cuviinta a te lauda pe tine, caci ra mânem fara de glas numai aducându-ne aminte de ostenelile tale cele mal pre sus de minte si de firea femeiasca, de care minunându-ne asa strigam:

Bucura-te, ceea ce te-ai înarmat cu postirea mai mult de 40 de zile;
Bucura-te, ca si pietrele le-ai mutat desi erau destul de mari, peste a ta fire;
Bucura-te, ca prin lulia al primit ves tirea mergerii tale catre cele ceresti;
Bucura-te, ca prin aducerea vestii sa le, tu îndata ai scapat de valurile vietii;
Bucura-te, ca prin cuvintele: “Doamne llsuse Hristoase ajuta-mi mie”, din fân­tâna cea adânca, sanatoasa ai iesit;
Bucura-te, ca prin pomenirea nume­lui llsus, întru toate pe diavol ai batjo­corit;
Bucura-te, ca împotriva diavolestii lucrari, cu doua vase, apa aducea;
Bucura-te, ca si spre slujba bucata­riei cu securea lemne taiai;
Bucura-te, ca taindu-ti glezha, mult sânge a curs;
Bucura-te, ca sl lemnele taiate în brate le-ai dus;
Bucura-te, ca si de pe trepte cu lem­nele cazând, rana la ochi ai suferit;
Bucura-te, ca si vasul cu apa clocoti­ta varsându-se pe fata ta, nu te-a oparit;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînfeleapta!

Condacul 10:

     Vrând Mântuitorul sa tamaduiasca sufletele si trupurile celor munciti de duhurile necurate, înca din viata aceasta te-a proslavit pe tine, fericita Eupra xia, cu lucrarea minunilor, drept aceea prin rugaciunile tale, diavolii se izgo neau, bolnavii se vindecau, ologii mer geau, surzii auzeau, orbii vedeau iar mutii graiau curat, pentru care îm preuna cu noi striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     Zid tare si Cetate de scapare tuturor celor ce alearga la mila si ajutorul tau, te-ai aratat fericita Olimpiada, nu numai celor credinciosi, ci si clevetitorilor si învrajbitorilor, faceri de bine le-ai dat, urmatoare facându-te Evangheliei lui Hristos, Celui ce n-a venit sa cheme nu mai pe cei drepti, ci si pe pacatosi spre pocainta, pentru care cântam:

Bucura-te, Maica Preacuvioasa care esti cu duhovniceasca dragoste împodobita;
Bucura-te, ajutatoare a tuturor celor ce au inima scârbita;
Bucura-te, ca mutându-te catre Dom­nul, în via Episcopului Nicomidiei, te-ai aratat;
Bucura-te, ca tu însati l-ai învatat pe acel Episcop despre înmormântarea trupului tau:
Bucura-te, ca în racla de lemn, trupul ai voit a sta;
Bucura-te, ca, în mare, racla ta, ai cerut a se arunca;
Bucura-te, ca marea cu valurile ei în lacul Brohti te-a adus;
Bucura-te, ca în Biserica Sfântului Apostol Toma, trupul tau a fost pus;
Bucura-te, ca dupa multi ani, trupul tau de barbari din nou a fost aruncat în valuri;
Bucura-te, ca trupul tau a însângerat apele marii din acel loc;
Bucura-te, ca prm aceasta minune, noi de patimirea ta ne-am înstiintat;
Bucura-te, ca si tu pe noi de tama­duirea a tot felul de boli ne-ai îndes­tulat;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa Iul Hristos cea preafrumoasa!

Condacul 11:

     Imparatul imparatilor împodobind cu darul facerii de minuni Sfintele tale moaste, Cuvioasa Olimpiada, nu numai pentru bolnavii ceti se închina, ci si pen tru noi toti, ce sarutam cu dragoste sfin tele tale moaste, ca ceea ce ai îndraz nire la Hristos, Stapânul tuturor, fa ruga ciuni, ca sa fim paziti în viata aceasta si sanatate trupeasca sa ne daruiasca, iar în cea viitoare mântuirea sufleteasca sa dobândim ca sa cântam: Aliluia!

Icosul 11:

     Faclie mult luminoasa ai stralucit în inima tuturor surorilor, când, de catre egumena, prin lulia, au fost chemate spre cea mai de pe urma sarutare a ta, fericita Eupraxia, la care degraba adu nându-se toate, te plângeau rugându-te a te pomeni în rugaciunile tale, iar mai pe urma, venind si cea tamaduita de tine, de la munclrea diavoleasca, plân­gând cu lacrimi a strigat:

Bucura-te, Maica mult milostiva, ceea ce m-al Izbavit de diavolul cel prea cumplit;
Bucura-te, Preacuvioasa, ceea ce pen­tru mine mult te-ai ostenit sl ai postit;
Bucura-te, Izvor plin de vindecari al celor neputinciosi;
Bucura-te, fierbinte rugatoare catre Domnul al celor binecredinciosi;
Bucura-te, plângerea cea jalnica a tuturor surorilor;
Bucura-te, ca treci prin moarte, catre desfatarea cea negraita;
Bucura-te, ca îngerii îti primesc su­fletul din materia cea mult postita;
Bucura-te, ceea ce împaratia ceruri­lor acum ai dobândit-o;
Bucura-te, ceea ce vesnicii bucurii acum te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca primesti cununa nevo-intelor, cea mult înflorita;
Bucura-te, ca acum dantuiesti la nunta Mirelui tau cea nesfârsita;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînteleapta!

Condacul 12:

     Vrând cerescul împarat a-tl rasplati cu Harurile Sale cele nenumarate, oste nelile nevointelor tale, preacuvioasa Eupraxia, n-a zabovit a te dezlega de îmbracamintea materiei stricacioase, ci grabnic te-a chemat catre cereasca Sa împaratie, unde acum te veselesti îm preuna cu fecioarele întelepte, cântând asa: Aliluia!

Icosul 12:

     Laudând si cinstind mutarea ta cea catre Dumnezeu, preacuvioasa Olimpia da, pe care în surghiun fiind ai primit-o, cântam si minunata înotare a moastelor tale în mare, prin care ne-am învatat a striga catre tine asa:

Bucura-te calatoarea cea minunata catre patria ta, Constantinopol;
Bucura-te, ca pe mâinile prezbiteru-lui loan ai voit a te purta;
Bucura-te, ca dupa 200 de ani din moastele tale sânge a curs;
Bucura-te, ca patimirea ta prin oase­le cele uscate cu izvorârea sângelui nu s-a ascuns;
Bucura-te, ca iar la manastirea cea zidita de tine ai venit;
Bucura-te, ca pe fecioarele manas tirii prin aducerea moastelor tale le-ai veselit;
Bucura-te, ca multe tamaduiri bolnavilor ai daruit;
Bucura-te, ca multa evlavie credin ciosilor ai lasat;
Bucura-te, ca plata milostivirilor tale la cer o ai învlstierit;
Bucura-te, ca veseliei celei vesnice te-ai învrednicit;
Bucura-te, vindecatoarea trupurilor celor saraci;
Bucura-te, câstigarea bogatiilor ce­resti;
Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, Preacuvioaselor Maici Olimpiada si Eupraxia, ne rugam voua acum, sa primiti de la noi smeritii aceasta mica si nevrednica alcatuita cântare si faceti rugaciuni pentru noi, ca si noi sa fim urmasii vietii voastre si sa cântam cu dragoste: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Ingerestile cete din cer s-au bucurat vazându-te împodobita cu fecioria, prea-înteleapta Eupraxia, iar noi oamenii pe pamânt minunându-ne de bunul neam al sufletului tau, cântam tie unele ca aces­tea:

Bucura-te, Eupraxia cea frumoasa si de neam împaratesc;
Bucura-te, ca prunca în vârsta de cinci ani, dupa lege te-ai logodit;
Bucura-te, ca dulceata logodnicului tau nu o ai cunoscut;
Bucura-te ca tatal si mama ta, dupa nasterea ta în curatie au petrecut;
Bucura-te, ca Hristos pentru El logod­nica te-a primit;
Bucura-te, ca hora fecioarelor s-au bucurat de logodirea ta cu Hristos;
Bucura-te, ca multimea diavolilor s-a biruit de a ta multa postire;
Bucura-te, ca prin drumul smereniei înspre Hristos ai calatorit;
Bucura-te, ca prin multa nevointâ pe Satana l-ai biruit;
Bucura-te, ca acum dantuiesti cu în­teleptele fecioare în hora lor cereasca;
Bucura-te, ca în ceruri cu desfatarea celor negraite te veselesti;
Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preaînteleapta!

si Condacul 1:

     Toata limba sa se miste catre lauda fecioarelor si tot graiul omenesc cân­tari sa alcatuiasca celor ce din tinerete luându-si crucea pe umeri, catre Hristos au alergat si poruncile tui cu osârdie le-au urmat, si toata bogatia pamân­teasca defaimând-o au cautat numai pe cea cereasca, iar noi cântându-le stri­gam: Aliluia!

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom