Facerea monahului Gherasim Mikraiananitul
(12 MARTIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condac, glas 8 “Aparatoarei Doamna”

Condacele si Icoasele:

     Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice si salas al Luminii celei în trei sori, te laudam pe tine, Simeoane Teologule. Ci ca unul ce esti plin de luminarile Duhului, lumineaza cu razele harurilor tale pe cei ce striga tie: Bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Un alt înger te-ai aratat prin daruirea virtutilor, de Dumnezeu cugetatorule, Simeoane Teologule (de trei ori) si prin glasul tau îngeresc teologhisesti tainele cele mai presus de minte; de aceea minunându-ne de stralucirea ta strigam toti:

Bucura-te, cel prin care se cânta în imne Treimea;
bucura-te, prin care se calca în picioare stricaciunea.
Bucura-te salasul Luminii celei în Trei straluciri;
bucura-te, postul de observatie al vietii ceresti.
Bucura-te înaltime a cunostintei dumnezeiesti cu anevoie de atins de multi;
bucura-te, adânc al vietii mai bune prin toata virtutea.
Bucura-te ca te-ai aratat stralucirea Bisericii;
bucura-te ca te-ai aratat stralucirea teologilor.
Bucura-te raza luminarilor imateriale;
bucura-te incendiul chipurilor materiale.
Bucura-te, cel prin care se initiaza cuvântatorii de Dumnezeu;
bucura-te cel prin care tac cuvântatorii de cele desarte;
bucura-te parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Privirea sufletului tau curatind-o prin viata cea mai buna, ai vazut în chip minunat aratarile curate Luminii imateriale, si luând jugul lui Hristos, cuvioase, si întraripându-te prin Duhul, dumneze-iescule Simeoane, ai strigat: Aliluia!

     Gând dumnezeiesc având, ai tagaduit din tot sufletul demnitatile lumesti si trecând cu vederea afectiunea parintilor ai alergat la manastirea Studion bucurându-te, ca ai urmat lui Hristos auzind pe la toti unele ca acestea:

Bucura-te, vistieria iubirii lui Hristos;
bucura-te, vasul luminii imateriale.
Bucura-te, cel ce ai imitat viata îngerilor;
bucura-te cel ce ai întors îndraznelile demonilor.
Bucura-te, vas de mult pret al cugetarii dumnezeiesti;
bucura-te, sabie de Dumnezeu faurita ce reteaza afectiunea materiala.
Bucura-te ca ai primit în suflet focul cel dumnezeiesc;
bucura-te, ca în chip atotîntelept ai ales cele mai bune.
Bucura-te cel ce ai smuls maracinii patimilor;
bucura-te, cel ce ai înnoit ogorul sufletului.
Bucura-te, cel ce lucrezi roadele nemuritoare;
bucura-te, cel umplut de bunatatile nestricacioase;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Luând din cer, Simeoane, putere întru nevointa si multa chibzuinta, si savârsind ascultare fata de batrânul tau, ai supus cugetul trupului si te-ai umplut de întelepciunea mai buna, strigând Treimii: Aliluia!

     Har bogat s-a revarsat din buzele tale si curgere de întelepciune ti s-a dat, de unde teologie ai izvorât Bisericii, cuvioase, si adapi cu cuvintele tale cugetele celor ce striga:

Bucura-te, tâsnirea teologiei;
bucura-te, flacara teosofiei.
Bucura-te, raule al curgerilor harului;
bucura-te, comoara învataturilor Duhului.
Bucura-te, initiatul de Dumnezeu luminat în contemplatiile mai înalte;
bucura-te, buze de Dumnezeu purtatoare ale cugetarilor ceresti.
Bucura-te, ca ai trecut dincolo de muntii materiei;
bucura-te, ca desfasori cuvintele dogmelor.
Bucura-te, învatatorul vietii sfinte;
bucura-te, egalul cinstitilor îngeri.
Bucura-te, templu tainic al Treimii;
bucura-te, scânteiere a candelabrului ceresc;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Mana a vietii dumnezeiesti, nectar de ambrozie si miere scursa din piatra, tablita învataturilor tale îndumnezeitoare curateste sufletele si povatuieste spre desavârsirea dumnezeiasca pe cei ce striga: Aliluia!

     Rapit ai fost la contemplatii înalte ca si Pavel si prin Duhul ai vazut cele negraite; si de aici te-ai aratat, Simeoane, Teolog întelept, teologhisind tuturor cele mai presus de ceruri cu limba de Dumnezeu graitoare, celor ce striga:

Bucura-te, teologul cel dumnezeiesc;
bucura-te, graitorul cel prea întelept de cele dumnezeiesti.
Bucura-te, întiparirea marelui loan;
bucura-te, asemanarea lui Grigorie cel dumnezeiesc.
Bucura-te, organul cel mult graitor al contemplatiilor mai înalte;
bucura-te, psaltire însufletita a povatuirilor luminoase.
Bucura-te, ca a intrat în întunericul cel nepatruns;
bucura-te, ca vezi lumea cereasca.
Bucura-te, ca uimesti pe credinciosi cu cuvintele tale;
bucura-te, ca bine orânduiesti sufletele cu purtarile tale.
Bucura-te, aratatorule vietii ceresti;
bucura-te, aratatorule minunat al lui Dumnezeu;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Ranit fiind cu dulceata de dragostea dumnezeiasca, parinte, a fost supus cu voia cereasca ispitelor, necazurilor si prigoanelor prin care te-ai lamurit ca si aurul în foc, si te-ai aratat tuturor, sfinte, ca un înger cântând în Hristos: Aliluia!

     Ai îndreptat miscarile mintii tale, de Dumnezeu cugetatorule, spre slava dumnezeiasca a Mântuitorului, si plin de întelepciune dumnezeiasca prin Duhul dumnezeiesc te-ai aratat, Simeoane, sculând spre pocainta pe cei ce striga tie cu dragoste:

Bucura-te, stâlpul înfrânarii;
bucura-te, pilda îndurarii.
Bucura-te, initiatorul întelept al îndumnezeirii;
bucura-te, surpatorul învârtosarii celei prearele.
Bucura-te, gura curgatoare de miere ce revarsa iubire dumnezeiasca;
bucura-te, nor dumnezeiesc ce se revarsa roua vietii.
Bucura-te, ca arati harul apostolilor;
bucura-te, ca luminezi luminare mântuitoare.
Bucura-te, luminatorul harului celui prea- luminos;
bucura-te, steaua nepatrunsului mai bun.
Bucura-te, izvorul revarsarilor purtatoare de viata;
bucura-te, luminatorul cuvintelor de Dumnezeu insuflate;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Curatindu-ti inima prin nevointa dumnezeiasca te-ai umplut de luminari dumnezeiesti si te-ai aratat liturghisitor cu totul luminos ucenicilor tai, fericite; caci îndumnezeit fiind prin împartasire, dumnezeiescule Simeoane ai strigat: Aliluia!

     Stralucind cu contemplatiile, ca unul ce vietuia afara de lume si unit numai cu Dumnezeu, cu chip de foc si dumnezeiesc, cu fata vesela si modesta te-ai aratat, parinte, tuturor celor ce striga tie cu evlavie:

Bucura-te, trestia Mângâietorului;
bucura-te, pomul Raiului.
Bucura-te, cel fara trup în materie si trup;
bucura-te, cel întocmai cu îngerii la vedere si în purtari.
Bucura-te, astru mult luminos al rasaritului celui tainic;
bucura-te, car aurit al lucrarii dumnezeiesti.
Bucura-te, trâmbita ce suna melodia mântuirii;
bucura-te, limba ce da vigoarea de Dumnezeu rasplatita.
Bucura-te, vas al luminii dumnezeiesti;
bucura-te, stingatorule al înclinarii aprinse.
Bucura-te, vazatorule al tainelor cinstite;
bucura-te, slujitorul Dumnezeului Celui în Trei Sori;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Mare în contemplatii si cinstite vederi ale lui Dumnezeu te-ai aratat Simeoane Teologule; caci prin rugaciunea mintii ai cunoscut taina rapirii în Dumnezeu, fericite, strigând ca un alt Moise: Aliluia!

     Nectar viu al nestricaciunii, ofera credinciosilor cartea cuvintelor tale, Teologule; caci prin tine Mângâietorul însusi vorbeste si graieste Bisericii si îi scoala pe toti sa-ti strige tie, Simeoane, unele ca acestea:

Bucura-te, slava Bisericii;
bucura-te, retorul Tearhiei.
Bucura-te, cel ce cureti întinaciunile sufletelor;
bucura-te, cel ce luminezi întelesurile mintii.
Bucura-te, flacara care mistuie spinii patimilor;
bucura-te, minte ce desfasori si privesti cele gândite.
Bucura-te, ca dezlegat nodurile materiei;
bucura-te, te-ai umplut cu curgerile de Dumnezeu revarsate.
Bucura-te, ca vezi stralucirile lui Dumnezeu;
bucura-te, ca urasti rautatile vrajmasului.
Bucura-te, multimea învataturilor întelepte;
bucura-te, harfa cinstitelor daruri;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Minune straina s-a vazut, Simeoane, întru tine, parinte, uimind si veselind pe toti; caci agoni-sindu-ti luminarea dumnezeiasca, te-ai aratat mai întelept decât înteleptii si priceputii, cel ce ai fost mai întâi simplu, si acum cânti lui Dumnezeu cu toata întelepciunea: Aliluia!

     Cu totul schimbat si iesind cu totul spre Dumnezeu în extaz preadumnezeiesc, cugetatorule de cele dumnezeiesti, îndumnezeindu-te prin împartasire, spre dorita îndumnezeire îi scoli, Simeoane de Dumnezeu slavite, pe cei ce striga tie cu dragoste:

Bucura-te, carbunele focului imaterial;
bucura-te, stralucirea focului dumnezeiesc.
Bucura-te, caligraful preaîntelept al îndumnezeitii;
bucura-te, surpatorul cel puternic al trândaviei.
Bucura-te, cel ce arati cu fapta frumusetea îndumnezeirii;
bucura-te, cel ce înveti cu povatuire trezvia mântuitoare.
Bucura-te, ca povatuiesti cetele monahilor;
bucura-te, ca rastorni adunarile vrajmasilor.
Bucura-te, cel ce luminezi cugetul nostru;
bucura-te, cel ce desfaci pornirile patimilor.
Bucura-te, cel ce dai harul dumnezeiesc credinciosilor;
bucura-te, cel ce mijlocesti la Dumnezeu mai presus decât toti;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Curatind patimile sufletului cu învataturile tale sfinte ne scoli, parinte, spre gasirea prin trezvie si rugaciune a pietrei scumpe a vietii pe care am pierdut-o odinioara, iar acum împreuna cu tine strigam lui Hristos: Aliluia!

     Retor al teologiei tainice te-ai aratat, dobândind cunoasterea de sus; caci întreg te-a atras, parinte, la Sine Mângâietorul, precum bine a voit, si ai grait lucruri straine si uimitoare celor ce striga:

Bucura-te, glasul sfânt al lui Dumnezeu;
bucura-te, tacerea desavârsita a vrajmasului.
Bucura-te, plinirea initieri ceresti;
bucura-te, tâlcuitorul dragostei celei mai bune.
Bucura-te, retorul de Dumnezeu învatat al întelepciunii lui Dumnezeu;
bucura-te, sabie cu doua taisuri care reteaza amagirea vrajmasului.
Bucura-te, ca înveti urcusurile dumnezeiesti;
bucura-te, ca îndrepti spre calea mântuirii.
Bucura-te, ca porti omorârea lui Hristos;
bucura-te, ca ne dai luminarea dumnezeiasca;
bucura-te, cel ce ai agonisit darul cuvântului;
bucura-te, cel ce ai grait tuturor cele dumnezeiesti;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Gura dumnezeiasca te-ai aratat si Nou Teolog Bisericii lui Hristos, de Dumnezeu cugetatorule, în care ai gasit din comoara inimii tale lucruri noi si vechi, ca un carturar prins de Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, careia îi cânti: Aliluia!

     Oglinda dumnezeiasca te-ai aratat a Luminii cele imateriale, venind la descoperirile dumnezeiesti, parinte Teologule Simeoane, si pe toti credinciosii îi chemi la împartasirea bunatatilor pe care le-ai gasit; de aceea strigam tie cu dragoste:

Bucura-te, gura celor negraite;
bucura-te, ochiul celor ceresti.
Bucura-te, vistieria scânteierii luminii dumnezeiesti;
bucura-te, salasul harismelor sfinte.
Bucura-te, vlastarul mult purtator a Vitei vietii;
bucura-te, strugurele cel bogat al vietuirii deopotriva cu îngerii.
Bucura-te, ca arzi de dorul ceresc.
Bucura-te, ca arati legea harului.
Bucura-te, ca pe Hristos L-ai slavit prin viata ta;
bucura-te, ca pe credinciosi îi orânduiesti prin cuvântul tau.
Bucura-te, icoana a încordarii sfinte;
bucura-te, pajiste a nepatimirii minunate;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Intrând, Teologule, în norul cel supraluminos, ai primit în Duhul pe tablitele inimii tablele cele întiparite de Dumnezeu ale teologiei mistice, prin care suntem initiati în dumnezeiasca dragoste strigând: Aliluia!

     Lumina pe lânga Lumina în Trei Sori te-ai aratat lumii, precum spune Stapânul, si luminezi sufletele noastre cu învataturile tale facatoare de lumina, sfinte, prin care suntem izbaviti din întunericul patimilor cei ce strigam tie cu dragoste:

Bucura-te, cel ce stralucesti ca o lumina în lume;
bucura-te, cel ce dai tarie prin cuvântul tau.
Bucura-te, învatatorul lucrarii dumnezeiesti;
bucura-te, omule ceresc întru nevointa.
Bucura-te, salasul vestit al harului celui în Trei Sori;
bucura-te, organul dumnezeiesc al darurilor Duhului.
Bucura-te, ca ai suferit neabatut ispitirile;
bucura-te, ca dai de la Dumnezeu luminarile.
Bucura-te, dreptarul vietuirii cuvioase;
bucura-te, sfesnicul îndumnezeirii negraite.
Bucura-te, cel ce luminezi miscarile mintii;
bucura-te, cel ce stralucesti inimile;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Tablita învataturilor tale, parinte, revarsa apa dumnezeiasca, care curge neîncetat spre viata vesnica, si buna mireasma a vietii, veselind cugetele noastre, care cugetând la ele strigam: Aliluia!

     Cununa împletita din psalmi aducem fruntii tale cinstite copiii tai, parinte, pe care primind-o parinteste încununeaza-ne pe noi cu razele luminii dumnezeiesti; caci alergam cu credinta si nu încetam strigând:

Bucura-te, frumusetea parintilor;
bucura-te, podoaba cuviosilor.
Bucura-te, dreptarul preasfintit al preotilor;
bucura-te, parintele preadumnezeiesc al monahilor.
Bucura-te, lauda teologilor, teologule minunate;
bucura-te, întarirea drept credinciosilor, mista-gogule slavite.
Bucura-te, preadumnezeieasca scânteiere a Bisericii;
bucura-te, sfesnicul cu lumina cereasca al ortodocsilor.
Bucura-te, cel prin care ne umplem de lumina;
bucura-te, cel prin care ne izbavim de patimi.
Bucura-te, calauza înteleapta a copiilor tai;
bucura-te, cel ce ma ocrotesti si pe mine pururea;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     O, dumnezeiescule parinte, Simeoane teologule, luminatorule al Bisericii lui Hristos (de trei ori), primind glasurile noastre, lumineaza cu lumina harului din tine pe cei ce îti cânta tie cu evlavie si striga Treimii: Aliluia!

Si iarasi, condacul, glas 8

     Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice si salas al Luminii celei în Trei Sori, te laudam pe tine, Teologule Simeoane. Ci ca unul ce esti plin de luminarile Duhului, lumineaza cu razele harurilor tale pe cei ce striga tie: Bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!
     Apoi se face otpustul.

Categories: Acatiste

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom